Drukbezochte workshop najaarsproblemen bieten en cichorei Pagina printen

vrijdag 16 oktober 2015

Op 15 oktober hield het IRS in eigen huis in Bergen op Zoom een workshop ‘Herkennen van wortelrot en andere najaarsproblemen in bieten en cichorei’. Er was veel belangstelling voor deze workshop. Uiteindelijk waren er bijna 60 deelnemers.

Na een korte presentatie door Peter Wilting over het stellen van een diagnose bij problemen in de bieten en cichorei konden de deelnemers zelf aan de slag om oorzaken van symptomen te achterhalen. Hiervoor waren 42 monsters beschikbaar en vijf IRS-ers aanwezig om de deelnemers indien nodig op het juiste spoor te zetten.

Na ongeveer een uur kreeg men de juiste uitslagen van de diagnoses en werd een aantal problemen gezamenlijk besproken.

Voor belangstellenden was er nog de mogelijkheid voor een korte rondleiding door het IRS-gebouw.

De gebruikte presentatie, inclusief een korte beschrijving van diverse najaarsproblemen in bieten en cichorei kunt u hier vinden: workshop wortelrot.


Peter Wilting gaf een korte uitleg over hoe men de oorzaak van een probleem in de bieten of cichorei kan achterhalen.


Men kreeg een mapje met diverse hulpmiddelen, onder andere de presentatie, voor analyse en naslag. 


Op de hal in het IRS-gebouw waren in totaal 42 monsters uitgestald.


Ieder monster had een nummer en men kon op een formulier de diagnose aankruisen.


De deelnemers konden aan de slag met in totaal 42 monsters. Dat was niet altijd even makkelijk!


Af en toe kreeg men wat hulp van een IRS-er (Marco Bom, half verscholen).


Met enige hulp(middelen), zoals bijvoorbeeld deze loep en binoculair, konden bepaalde veroorzakers in detail bekeken worden.

          

Ook voor de smartphone zijn handige middelen verkrijgbaar. Ellen van Oorschot demonstreerde de PhoneScope, met name handig bij het blad met de diagnose roest. Met dank aan Sjaak Kolff (Suiker Unie) voor de tip voor dit hulpmiddel uit de postzegel- en muntenverzamelaarswereld. 


Na ongeveer een uur kreeg men de juiste uitslagen van de diagnoses en kon men deze vergelijken met de eigen diagnoses. 


Vervolgens werden met de hele groep enkele problemen nader besproken door met name Peter Wilting.

Voor belangstellenden was er nog een rondleiding door het IRS-gebouw, langs onder andere het tarreer- en analyselokaal, chemisch laboratorium en de klimaatruimtes


Contact: Peter Wilting,Elma Raaijmakers,Bram Hanse,Marco Bom

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.