Gespot in de media: Plaaginsecten in de bodem bestrijden met insectendodende schimmels Pagina printen

vrijdag 16 oktober 2015

Op internet kwamen we dit interessante bericht van Wageningen UR tegen:

“Biologische bestrijding van plaaginsecten in de bodem is weer een stap dichterbij gekomen. Wageningen UR heeft 5 veelbelovende schimmels geïsoleerd die 90 tot 100% van de engerlingen en emelten doden en die bovendien goed in de bodem overleven als er geen plaaginsect in de buurt is. De verwachting is dat deze insectendodende schimmels ook effectief zijn tegen andere plaaginsecten in de bodem.” Lees meer over dit onderzoek op de website van Wageningen UR

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.