Aaltjesmonsters nemen Pagina printen

dinsdag 22 september 2015

Gezien de schade die aaltjes in de bietenteelt kunnen veroorzaken, is het verstandig om de aaltjessituatie op een perceel in kaart te brengen. Niet alleen bietencysteaaltjes veroorzaken schade in bieten, ook vrijlevende wortelaaltjes (trichodoriden), wortelknobbelaaltjes en stengelaaltjes.

De manier waarop u het beste kunt bemonsteren hangt af van vele factoren, waaronder perceelsgrootte en het tijdstip.

Meer hierover vindt u in de brochure ‘Bemonsteren op aaltjes – doe het met regelmaat’. Een overzicht van het juiste bemonsteringstijdstip vindt u in onderstaand schema.


Slapende bieten op het perceel als gevolg van bietencysteaaltjes. Neem een grondmonster op het suikerbietenperceel voor 2016 om maatregelen te nemen die aaltjesschade zoveel mogelijk voorkomen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.