Keuze van de juiste groenbemester Pagina printen

dinsdag 30 juni 2015

De keuze van een groenbemester hangt af van verschillende aspecten. Zo is het zaaitijdstip van belang en het doel van de teelt. Maar het is ook belangrijk aandacht te hebben voor de aanwezigheid van ziekten en plagen op een perceel. Zo zorgt bijvoorbeeld een resistente bladrammenas of gele mosterd er voor dat de aantallen bietencysteaaltjes gereduceerd worden, maar deze gewassen vermeerderen wel weer andere soorten aaltjes en verticillium. Houdt dus rekening met de ziekten en plagen als u uw groenbemester kiest vóór de suikerbietenteelt.

Waardplantschema’s
Voor de belangrijkste aaltjes, bodemplagen en bodemschimmels zijn waardplantschema’s beschikbaar. Hierin kunt u aflezen of een bepaald aaltje, plaag of schimmel zich vermeerdert op een bepaald gewas of groenbemester. Bovendien geeft het informatie over de mate van schade die kan ontstaan door de aantaster. Klik hieronder op de links voor meer informatie:

Mengsels van groenbemesters
Pas op met mengsels van groenbemesters! In mengsels zitten meerdere soorten gewassen, dus is de kans groot dat een van de componenten uit het mengsel een bepaald aaltje, plaag of schimmel vermeerdert. Weet u welke ziekten en plagen voorkomen op uw perceel en worden deze niet vermeerderd door de soorten die in het mengsel zitten, dan kunt u het natuurlijk wel zaaien.

Meer informatie over de beste groenbemesters per plaag vindt u in onderstaande schema’s. Over het zaaien en de teelt van groenbemesters vindt u meer informatie in het bericht ‘Zaai een groenbemester en zo vroeg mogelijk’.


Foto 1. Weet welke ziekten en plagen aanwezig zijn op uw perceel en kies aan de hand daarvan de juiste groenbemester of het juiste mengsel.


Figuur 1. Schema waarin te zien is welke groenbemesters bij aanwezigheid van de genoemde plaag het meest geschikt zijn.


Figuur 2. Schema waarin te zien is welke groenbemesters bij aanwezigheid van het genoemde aaltje het meest geschikt zijn.


Figuur 3. Schema waarin te zien is welke groenbemesters bij aanwezigheid van de genoemde schimmel het meest geschikt zijn.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.