Geslaagde workshop en bietenmiddag in Valthermond Pagina printen

vrijdag 26 juni 2015

Op PPO-locatie Valthermond werd op 24 juni ’s ochtends een IRS-workshop ‘herkennen van voorjaarsproblemen in bieten en cichorei en ’s middags een bietenmiddag gehouden. De bietenmiddag werd georganiseerd door PPO, Suiker Unie en IRS.

De IRS-workshop werd bezocht door 37 teeltadviseurs. Bram Hanse gaf eerst uitleg hoe je de juiste diagnose kunt stellen. Daarna kon men van 25 bieten-/cichoreimonsters de oorzaak van de symptomen trachten te achterhalen. De juiste antwoorden werden ongeveer een uur later uitgereikt. Daarna ging Bram Hanse nader in op een aantal vragen vanuit de zaal naar aanleiding van de onderzochte monsters. Dit betrof vragen over onder andere lage pH, wantsen, miljoenpoten en wortelbrand veroorzaakt door diverse schimmels.

Klik hier voor de presentatie en een overzicht van de bekeken problemen: ‘Workshop voorjaarsproblemen’.

De bietenmiddag werd door ongeveer 200 telers uit het gebied bezocht. Zij werden op wagens rondgeleid langs diverse inleiders, die uitleg gaven bij hun proeven/demo’s. Het IRS gaf in het veld toelichting bij een stemphylium- en een rassenproefveld. Binnen werden de ziekten en plagen getoond. De rassenkwekers vertelden over hun rassen en tenslotte gaf PPO een toelichting bij het onderzoek naar de optimale pH op veenkoloniale grond (in het kader van praktijknetwerk Duurzame teelt met pH precisie). Tevens werd door PPO verteld dat, in het kader van een ander praktijknetwerk, een proef wordt aangelegd met verschillende startmomenten van de bestrijding van stemphylium.


Bram Hanse gaf ’s ochtends uitleg bij een aantal ziekten en plagen aan de deelnemers van de IRS-workshop.


De bietenwortels en het blad werden nauwkeurig bekeken door de 37 deelnemers.
 


Een loep was vaak geen overbodige luxe.


’s Middags werden ongeveer 200 bietentelers rondgeleid langs proefvelden/demostroken op PPO-locatie Valthermond.
Stemphylium is een belangrijk onderwerp in het noordoosten, daarom was er ook veel aandacht voor deze relatief nieuwe bladschimmel in suikerbieten.


Bram Hanse gaf ’s middags tijdens de bietenmiddag uitleg over stemphylium in bieten (foto Peter Roelfsema).


De kwekers gaven een toelichting bij hun rassen.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.