Nieuws uit Alle interessegebieden

 < Vorige 1 2 3 4 Volgende > 

Schadedrempel groene perzikluis op 1 perceel overschreden in Zeeuws-Vlaanderen 17-05-2019
Let op voor bovengrondse schade door de bietenkever 13-05-2019
Zet geen pyrethroïde in tegen zwarte bonenluis 10-05-2019
Trage groei door koud voorjaar 10-05-2019
Vreterij aan bieten door snuitkever 10-05-2019
Groene perzikluis in vangbak aangetroffen 10-05-2019
De fel gele larven van bovengrondse springstaart lijken op groene perzikluizen! 07-05-2019
Bestrijding aardappelopslag in bieten noodzakelijk! 02-05-2019
Weblog: 100 01-05-2019
Ook voor onkruid nu groeizame omstandigheden! 30-04-2019
Plantwegval door bodeminsecten 24-04-2019
Hanteer schadedrempel bij vroege aantasting zwarte bonenluizen 24-04-2019
Bietenkevers bovengronds actief 23-04-2019
Voer geen preventieve bestrijding uit tegen bladinsecten 23-04-2019
Volg de opkomst van bieten met telstroken 17-04-2019
Gebruik Ziekten-en-Plagen-app voor herkenning insecten 10-04-2019
Korst breken om jonge plantjes boven te krijgen 10-04-2019
IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar 10-04-2019
Insectenworkshops goed ontvangen 09-04-2019
Adviesprogramma onkruidbestrijding in suikerbieten weer actueel 09-04-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: emelten 04-04-2019
Bij vochtig weer alert zijn op slakkenschade 01-04-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: wortelduizendpoten 01-04-2019
Resten van bieten met blad zijn bron voor vergelingsvirus 01-04-2019
Anti-stuifmaatregelen beperken de kans op schade 28-03-2019
Weblog: Minder? 27-03-2019
Behoud de bodemstructuur direct onder het zaaibed 27-03-2019
Muizen vinden bietenzaad erg lekker 25-03-2019
Toegelaten middelen in de bietenteelt 22-03-2019
Alleen toestand grond nu nog een belemmering om bieten te zaaien 07-03-2019
Bieten zaaien: doe het in 1x goed 07-03-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: ritnaalden 05-03-2019
Voorkom te lage pH van uw bietenperceel 28-02-2019
Borium en natrium essentieel voor lichte gronden 28-02-2019
Onkruid bestrijden voor aanvang teelt vaak verstandig! 27-02-2019
Tijd voor (stikstof)bemesting aangebroken 27-02-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: miljoenpoten 25-02-2019
Weblog: Kennis 21-02-2019
Wacht tot maart met bieten zaaien 20-02-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: springstaarten 06-02-2019
Volop extra uitdagingen voor 2019 05-02-2019
Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019 30-01-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: de bietenkever 30-01-2019
Kali strooien “over de vorst” 21-01-2019
Neem nu een aaltjesmonster voor effectieve inzet granulaat 17-01-2019
Granulaat om schade door emelten te beheersen werkt matig 17-01-2019
Weblog: Pas op ….…? 16-01-2019
Onderhoud uw bietenzaaimachine 15-01-2019
Insturen zaaischijven voor gratis zaaischijvenkeuring tot 8 februari 07-01-2019
Weblog: Onkruid? 12-12-2018

 < Vorige 1 2 3 4 Volgende > 

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 12 nov 12:00 tot 13 nov 12:00 A
  • 13 nov 12:00 tot 14 nov 12:00 A
  • 14 nov 12:00 tot 15 nov 12:00 A
  • 15 nov 12:00 tot 16 nov 12:00 A
  • 16 nov 12:00 tot 17 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)