Nieuws uit Alle interessegebieden

 < Vorige 1 2 3 4 Volgende > 

Mineergangen bietenvlieg gesignaleerd 15-05-2020
Even voorzichtig bij onkruidbestrijding! 15-05-2020
Spuit gerst tijdig dood in suikerbieten 12-05-2020
Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij 07-05-2020
Overzicht: Wie heeft werktuig voor aardappelopslagbestrijding? 06-05-2020
Eieren bietenvlieg gesignaleerd 29-04-2020
Zwarte bonenluis niet belangrijk in virusoverdracht 28-04-2020
Dosering LDS (lage-doseringen-systeem) aanpassen aan huidige omstandigheden 25-04-2020
Let op vreterij door bietenkevers op klei- en lössgronden 21-04-2020
Nieuws uit de bietenkliniek: vreterij door hazen 21-04-2020
Bladluiswaarschuwingsdienst van start 17-04-2020
Bestrijding aardvlooien en bovengrondse springstaarten zelden rendabel 15-04-2020
Gebruik overzaaiapplicatie als steun in de rug 15-04-2020
IRS Diagnostiek staat weer klaar 15-04-2020
Bestrijding tripsen zelden rendabel 15-04-2020
Houd rekening met slakken bij beregening 15-04-2020
Opkomst volgen met IRS-opkomstapplicatie 08-04-2020
Bewaren restzaad Vibrance SB is mogelijk 08-04-2020
Bieten zaaien in een werkgang 03-04-2020
Maatregelen tegen schuifschade 03-04-2020
Gespot in de media: interessante video’s over beheersing Meloidogyne 01-04-2020
Advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten weer actueel 25-03-2020
Bemesting van suikerbieten na een natte winter (klei en zware zavel) 19-03-2020
Aandachtspunten bij het zaaien 19-03-2020
Bemesting van suikerbieten na een natte winter (zand, dal en lichte zavel) 19-03-2020
Bietenopslag bron van vergelingsvirussen 19-03-2020
Diepe zaai en losse grond bevorderen schade door bodeminsecten 19-03-2020
Voorkomen van muizenschade begint al voor het zaaien 19-03-2020
Granulaat tegen aaltjes alleen bij overschrijding schadedrempels 19-03-2020
Houd bij zaaibedbereiding rekening met slakken 19-03-2020
Veel belangstelling voor insectenworkshops 2020 18-03-2020
Toegelaten middelen in de bietenteelt 16-03-2020
Grondbewerking en zaaibedbereiding op het juiste moment 09-03-2020
Aandacht voor suikerbietenzaad voor nieuwe zaaiseizoen 21-02-2020
Bietenrooiers gewogen 03-02-2020
Zaaischijven opsturen kan tot 3 februari 2020 16-01-2020
Presentaties Suikerbieteninformatiedagen 2019 12-12-2019
Maak de juiste rassenkeuze voor teeltseizoen 2020 09-12-2019
Kies de juiste zaadbehandeling en let op met restzaad 09-12-2019
Bladgezondheid rassen gewaardeerd 09-12-2019
Negen nieuwe rassen op Rassenlijst Suikerbieten 18-11-2019
In 2020 opgebruik van desmedifam in suikerbieten 09-10-2019
Nieuws uit de bietenkliniek: bietenmot aangetroffen in Nederland 27-09-2019
Tips voor een geslaagde bietenoogst 10-09-2019
Vragen over vergelingsziekte 24-07-2019
Resultaten IRS onderzoek cercospora 2018 online 21-06-2019
Impressie informatieve Innovatiedag ‘Dag, Onkruid!’ 17-06-2019
Uitgebreidere impressie geslaagd seminar en afscheid Frans Tijink 14-06-2019
Waarnemen en herkennen bladschimmels 13-06-2019
Geslaagd seminar en afscheid Frans Tijink 06-06-2019

 < Vorige 1 2 3 4 Volgende > 

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.