Nieuws uit Alle interessegebieden

 < Vorige 1 2 3 4 Volgende > 

Bestrijding cercospora lukt alleen met speciale aandacht 20-06-2018
Gewassluiting: de uitgelezen kans om groeibelemmeringen te achterhalen 19-06-2018
Mangaangebrek in suikerbieten 19-06-2018
Nieuws uit de bietenkliniek: aaltjes 19-06-2018
Cercospora en stemphylium gevonden in Limburg en Oost-Brabant 19-06-2018
Nieuws uit de bietenkliniek: herbicidenschade 18-06-2018
Stemphylium en cercospora gevonden op Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen 18-06-2018
Nieuws uit de bietenkliniek: plantwegval door aphanomyces 12-06-2018
Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels 06-06-2018
Pseudomonas gebruikt beschadigingen in het blad 05-06-2018
Inspecteer uw bieten op bietenvlieg en bladluizen! 31-05-2018
IRS BeetLab officieel geopend 25-05-2018
Weblog: Boer zoekt Vrouw 16-05-2018
Last van wortelonkruiden in de bieten? 15-05-2018
Bestrijd aardappelopslag 15-05-2018
Vreterij door hazen 14-05-2018
Bietenvliegen in vangbakken 09-05-2018
Vreterij en misvormingen door bladinsecten 07-05-2018
Nieuws uit de bietenkliniek: schade door bodeminsecten 07-05-2018
Laat u niet verrassen door het onkruid! 04-05-2018
Borium voor bieten niet vergeten 03-05-2018
Op klei en zavel mogelijk extra stikstofgebruiksruimte 03-05-2018
Maatregelen die u kunt treffen bij korstvorming 18-04-2018
Op tijd starten met onkruidbestrijding 11-04-2018
Wees attent op de opkomst van de bieten 10-04-2018
Weblog: Klaar voor de start? 10-04-2018
Let op slakken bij de opkomst 05-04-2018
Zet granulaat alleen in bij overschrijding schadedrempels aaltjes en insecten 22-03-2018
Zaai als het kan, wacht waar het moet 22-03-2018
Slakkenschade voorkomen begint nu al 22-03-2018
Muizen kunnen in één nacht veel schade veroorzaken 20-03-2018
Aandacht voor details bepalen succes van zaaien 20-03-2018
Suikerbieten houden van natrium 19-03-2018
Denk aan borium op lichte gronden 19-03-2018
Organische mest goed voor bodem en biet 19-03-2018
Onkruidbestrijding voor opkomst van de bieten 08-03-2018
Weblog: Voorjaarskriebels 07-03-2018
N-adviezen voor suikerbieten gemiddeld hoger door natte winter 28-02-2018
Zorgvuldig omgaan met bietenzaad na ontvangst 28-02-2018
Benut vorst voor kali strooien 06-02-2018
Maak goed gebruik van de vorst! 06-02-2018
Voorkom vorstschade tijdens de laatste bewaardag(en)! 01-02-2018
Wat te doen met niet-geleverde bieten? 31-01-2018
Weblog: Opruimen 31-01-2018
Evalueren van de bietenteelt 18-01-2018
Bemonster nu op aaltjes 18-01-2018
Minimaal 75% driftreductie verplicht 15-01-2018
Weblog: 007 27-12-2017
Rassenkeuze suikerbieten 2018 12-12-2017
Presentaties suikerbieteninformatiedagen 2017 08-12-2017

 < Vorige 1 2 3 4 Volgende > 

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.