Geslaagde workshop najaarsproblemen bieten en cichorei Pagina printen

donderdag 4 september 2014

Op 2 september hield het IRS op PPO-proefboerderij Kooyenburg in Marwijksoord (Rolde) een workshop over najaarsproblemen in suikerbieten en cichorei.
’s Ochtends was de workshop bestemd voor teeltbegeleiders, ‘s middags voor telers van Suiker Unie. In totaal waren er ongeveer 45 deelnemers.

Na een korte presentatie over het stellen van een diagnose bij problemen in de bieten en cichorei konden de deelnemers zelf aan de slag om oorzaken van symptomen te achterhalen. Hiervoor waren 38 monsters beschikbaar en vijf IRS-ers aanwezig om de deelnemers indien nodig op het juiste spoor te zetten.

Na ongeveer een uur kreeg men de juiste uitslagen van de diagnoses en werden gezamenlijk een aantal problemen besproken.

Tenslotte werd een bezoek gebracht aan het demoveld gebreksziekten in cichorei die op de proefboerderij aangelegd was. In deze demo kon men onder andere kalium-, mangaan- en magnesiumgebrek zien.

Klik hier voor de presentatie, inclusief een korte beschrijving van diverse najaarsproblemen in bieten en cichorei: workshop najaarsproblemen.


Peter Wilting gaf een korte uitleg over hoe men de oorzaak van een probleem in de bieten of cichorei kan achterhalen.


Daarna konden de deelnemers aan de slag met in totaal 38 monsters, die op tafels uitgestald lagen. Dat viel niet altijd mee!


Met enige hulp probeerde men de oorzaken vast te stellen. 


Vervolgens werden enkele problemen nader besproken. Hier geeft Bram Hanse uitleg over stemphylium.


Tenslotte werd een bezoek gebracht aan het demoveld gebreksziekten in cichorei. Hier geeft cichoreiteeltspecialist Marco Bom een toelichting voor een groep telers.


 

 

 

Contact: Peter Wilting,Elma Raaijmakers,Bram Hanse,Marco Bom

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.