Weblog: 50 Pagina printen

donderdag 21 augustus 2014

Deze weblog is op 21 augustus verschenen op www.akkerwijzer.nl.

50% stijging van de suikeropbrengst per hectare hadden we in de periode 1950-2000. Niet echt spectaculair 50% in 50 jaar. Zeker als je het vergelijkt met de vermindering aan uren per hectare suikerbieten in die periode. Die ging met meer dan een factor 10 naar beneden!

In 2005 begonnen we te denken aan een versnelling van de opbrengststijging met 50% in 10 jaar. Naar buiten gebracht als ‘3 x15’: in 2015 een gemiddelde suikeropbrengst in Nederland van 15 ton per ha bij variabele kosten van 15 € per ton. De kans bestaat dat deze ambitie al dit jaar wordt bereikt. Zou een mooie opsteker zijn en een groot compliment voor de telers die dat samen presteren. Daarna is het de kunst zulke hoge opbrengsten stabiel te realiseren

Zijn er dan geen grenzen aan opbrengsten? Zeker wel. De winst in de veredeling bij suikerbieten is vooral bereikt door een andere verhouding wortel/blad, suiker/merg en een snellere opkomst. Aan al deze aspecten zitten grenzen. Gelukkig kunnen kwekers nog even vooruit, ook met resistenties.

We hebben veel bereikt met eerder zaaien en nog meer door het lang gezond houden van het bietenblad. Uiteraard heb je voldoende zon en voldoende en goed verdeelde neerslag nodig voor topopbrengsten. Dat overdaad schaadt, is dit jaar weer te merken op percelen met veel te veel neerslag in korte tijd.

Er zijn landen waar een suikeropbrengst van 20 ton per hectare wordt geclaimd, terwijl de daarvoor benodigde neerslag en zon ontbreken. Met de ambitie 18 90: een suikergehalte van 18% en een wortelopbrengst van 90 ton per ha voor Nederland als gemiddelde hebben we onze handen vol. Uitdagingen genoeg, zeker om ziekten en plagen te beheersen voor stabiele, hoge suikeropbrengsten. Juist daaruit moet 50% van de betere opbrengsten komen.

Dit is mijn 50e weblog voor Akkerwijzer. Zal ik nog even doorgaan met mijn bespiegelingen over vooral de bietenteelt? Ik hoor het graag.

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.