Demoveld IRS op open dag CZAV en Rusthoeve Pagina printen

donderdag 19 juni 2014

De belangrijkste oorzaken van herbicidenschade in suikerbieten zijn het gebruik van bepaalde middelen in de voorvrucht, tankverontreiniging met niet-bietenmiddelen en verwisseling van sterk op elkaar lijkende middelen. Om de gevolgen hiervan te laten zien, toonden wij gisteren op de geslaagde open dag van de CZAV en Proefboerderij Rusthoeve een demoveld. Bij IRS Diagnostiek staan op dit moment herbicidenschades op  de vierde plaats als oorzaak van problemen. Op 1, 2 en 3 staan respectievelijk aaltjesaantastingen, lage pH en vreterij. De bieten zijn voor deze demo later gezaaid om zo de effecten beter te kunnen tonen. Bij de foto’s in dit bericht moet u de bieten dus niet vergelijken met de bieten die er rondom heen staan.


Een volle kar met bezoekers komt langs de demo.


Peter Wilting gaf ‘s morgens uitleg bij de demo en gaf de volgende tips:

  • Reinig niet alleen uw tank, maar ook uw spuitdoppen en filters
  • Zet bietenmiddelen bij elkaar om de kans van het pakken van een verkeerde verpakking te voorkomen
  • Denk goed na als u kiest voor niet-kerende grondbewerking als u in de voorvrucht bijvoorbeeld mais- of graanherbiciden heeft gebruikt

 Links voor ligt 0,2 liter Centium per hectare. De verwachting was dat er witverkleuring zou optreden, maar dat was nu op het demoveld niet het geval. Rechtsvoor ligt 0,015 kg Ally per hectare,  om verwarring tussen Safari en Ally na te bootsen. Dit gaat dus niet goed. Linksachter op de foto ziet u 0,2 liter MCPA per hectare. Deze bieten groeien nog wel, maar ze hebben een flinke tik gehad. Rechtsachter ligt 200 liter Urean toegevoegd aan het LDS. Het kan vooral bij warm en zonnig weer flinke verbranding geven en is dus niet het advies. Een gift van 100 l Urean per hectare is veilig. 


’s Middags gaf Elma Raaijmakers uitleg bij de demo aan de bezoekers. Tussen de groepen door kwam Akkerwijzer bij het demoveld om Elma Raaijmakers te interviewen. Hieronder het resultaat van het filmen.

Met dit bijzondere demoveld hopen we de bezoekers nog een keer bewust te maken van de verschillende mogelijke herbicidenschades. Een vergissing is snel gemaakt.

Contact: Annemarie Naaktgeboren

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.