‘Interessante, leerzame workshop’ over voorjaarsproblemen Pagina printen

vrijdag 13 juni 2014

Was de reactie van diverse deelnemers aan de drie workshops op donderdag 12 juni. Het IRS hield in eigen huis in Bergen op Zoom een workshop over ‘aaltjes en andere voorjaarsproblemen’ in zowel suikerbieten als cichorei. ’s Ochtends en ’s middags kwamen in totaal bijna 60 teeltadviseurs. Elma Raaijmakers vertelde en liet zien hoe je een juist diagnose stelt. Vervolgens konden de deelnemers zelf aan de slag met ruim 30 monsters om de oorzaken van de symptomen te achterhalen. Hiervoor hadden ze de beschikking over diverse hulpmiddelen, zie ook de presentatie. Daarnaast kregen ze de mogelijkheid om van door hun zelf meegebrachte monsters de diagnose te stellen.

Na ongeveer een uur ontving men op papier de antwoorden en werden gezamenlijk nog enkele tegengekomen problemen besproken.

Bij wijze van experiment had Suiker Unie enkele Unitip-groepen uitgenodigd voor een soortgelijke sessie ’s avonds. De 14 telers en begeleiders waren net als de teeltadviseurs enthousiast over de workshop. Zie ook het bericht 'Unitip-deelnemers aan het werk' van Suiker Unie.

Klik hier voor de presentatie en een overzicht van de bekeken problemen: ‘Workshop voorjaarsproblemen’.


Elma Raaijmakers vertelde aan de hand van een korte presentatie over de aanpak om tot een goede diagnose te komen.


Vervolgens gingen de teeltadviseurs aan de slag met de 33 genummerde monsters. Bij ieder monster lagen ook een paar aanwijzingen, afkomstig van een ingevuld diagnostiekformulier.


Enthousiast bekeken en bediscussieerden de deelnemers de verschillende monsters.


Ook ’s middags, ondanks de hoog oplopende temperatuur, bekeken de deelnemers enthousiast de verschillende aantastingen.


Daarbij kreeg men assistentie van een van de IRS-ers (hier Peter Wilting (midden)).


Diverse deelnemers hadden eigen bieten- of cichoreiplanten en grond voor diagnose meegebracht.


Na een ruim uur werden nog enkele bekeken problemen nader besproken…


… en toegelicht door een van de IRS-specialisten (in dit geval Bram Hanse (rechts)).

Contact: Jurgen Maassen,Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.