Nieuw oogstsysteem voor suikerbietenproefvelden Pagina printen

donderdag 7 november 2013

Dit jaar heeft het IRS een nieuw systeem, PASSI geheten (Plot harvesting And Sampling System IRS) in gebruik genomen voor de oogst, de weging, de monstername en het monstertransport van suikerbieten vanaf de proefvelden. Het vorige systeem heeft meer dan 20 jaar gefunctioneerd en was technisch aan vervanging toe. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem was om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij goede teeltpraktijken, bewezen rooitechnieken en de kwaliteitsbepaling in Nederland. Mechanisatie Haarlemmermeer heeft samen met Agrifac en IRS een systeem ontwikkeld dat alle bieten van de proefvelden netjes ontbladert, rooit, reinigt en opvoert naar een weegband. De PASSI bepaalt van elk veldje direct het gewicht en neemt vervolgens een monster voor verdere analyse in het tarreerlokaal op het IRS.

Afgelopen vrijdag is volgens planning het laatste rassenproefveld van dit jaar geoogst. Een aantal andere proefvelden moet nog gebeuren.


Foto 1. Het nieuwe systeem heet PASSI (Plot harvesting And Sampling System IRS) en heeft 4 containers aan boord met elk 6 zakken, zodat hij 24 veldjes achter elkaar kan bemonsteren.

 

Foto 2. Eén persoon kan alle handelingen op de rooier verrichten. Op monitoren (foto links) in de cabine zijn alle stappen in de rooier te volgen, ook de monstername en het wegen (foto rechts). Een tweede medewerker verzorgt de aan- en afvoer van monstercontainers, de afvoer van de bieten die niet in het monster zijn gekomen en het nemen van grondmonsters.Foto 3. Handwerk is sterk verminderd met de komst van PASSI. De rooier heeft een kraan aan boord voor het laden en lossen van de monstercontainers.Foto 4. En nog even vers van de pers (7 november): de naam staat op de rooier.

Door dhr. van Wezel is tijdens het rooien een van de proefvelden een film gemaakt:

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.