Check de middelenkast Pagina printen

vrijdag 22 januari 2021

Het is belangrijk om regelmatig de middelenkast na te lopen om te zorgen dat u aan de regels voldoet. Controleer daarbij of het middel nog is toegelaten en ook of het middel in uw kast nog een etiket heeft met het juiste W-nummer. Ga om de middelen te checken naar http://toelatingen.ctgb.nl/ .

Vul daar het toelatingsnummer of naam van het middel in en controleer of het middel nog in uw kast mag staan. Een paar aandachtspunten wat betreft de middelen in suikerbieten:

-          Retengo plust is niet meer toegelaten maar heeft nog wel een opgebruiktermijn tot 31-10-2021;

-          Calypso/Bariard kan niet meer worden gebruikt komend seizoen (opgebruiktermijn tot 3-2-2021);

-          Gallant 2000 is niet meer toegelaten maar heeft nog wel een aflevertermijn tot 30-6-2021 en een opgebruiktermijn tot 31-8-2021;

-          Opus Team is niet meer toegelaten. Het mocht opgebruikt worden tot 31-10-2020.

Restanten van middelen die niet meer mogen worden (op)gebruikt dient u in te leveren bij een erkend inzamelaar van chemisch afval.

Contact: Bram Hanse,Elma Raaijmakers,Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.