Maak gebruik van de vorst Pagina printen

donderdag 14 januari 2021

De komende dagen wordt vorst verwacht. Dit is een uitgelezen moment om op bietenland op de zwaardere gronden alvast een voorbewerking uit te voeren. Ook kan op zavel- en kleigronden de kali gegeven worden. Doe dit alleen als de grond zonder insporing te berijden is. 

Voorbewerking
Wanneer de vorst voldoende doordringt in de toplaag en de grond daardoor goed berijdbaar is, dient zich een mooie situatie aan om zonder structuurbederf de ploegsnede te egaliseren of een eerste zaaibed te maken. Beoordeel vooraf of berijding mogelijk is zonder insporing. Door nu het geschikte moment te benutten kan het zaaibed over enkele weken wellicht met een werkgang minder klaargelegd worden of valt de grond voldoende vlak dat er al direct een geschikt zaaibed ligt. Door een eerste bewerking over de vorst uit te voeren kan het zaaibed bovendien alvast wat bezakken.  

Kaligift
Over een bevroren toplaag kan bovendien ook alvast een kalibemesting uitgevoerd worden. Om de bodemvoorraad op peil te houden en een optimale groei te waarborgen, is een kalibemesting noodzakelijk. Door tijdig te strooien wordt zoutschade voorkomen. Bij een goede opbrengst wordt 150 tot 200 kg K2O per hectare afgevoerd. 

Groenbemester
Een overwinterde groenbemester kan bovendien ook al verkleind worden zodat de gewasmassa kan afsterven. De aanwezige stikstof is dan bovendien tijdig beschikbaar als de bieten gezaaid worden.

Meer informatie over de zaaibedbereiding en kalibemesting vindt u in de teelthandleiding.


Bij voldoende vorst kunnen de eerste bewerkingen voor het nieuwe seizoen al uitgevoerd worden.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.