Bescherm de bieten tijdig tegen bevriezing Pagina printen

dinsdag 12 januari 2021

In de week van 12 tot en met 16 januari wordt in bijna heel Nederland kans op (nacht-)vorst verwacht. Neem geen risico en dek de bietenhoop af vóórdat het gaat vriezen. Als de bieten nog in het veld staan, probeer dan te rooien vóórdat een vorstperiode invalt.

Indien nog bieten geleverd gaan worden is het belangrijk om de komende dagen de weersvooruitzichten voor uw locatie goed in de gaten te houden en uw bietenhoop tijdig tegen vorst te beschermen. Raadpleeg daarvoor dagelijks het IRS bewaaradvies vorst. Voor temperaturen tot -6°C is afdekken met een laag landbouwplastic doorgaans voldoende. Houd er rekening mee dat hopen die eventueel al met vliesdoek,zoals Toptex, zijn afgedekt niet tegen vorst beschermd zijn. Deze hopen dienen aanvullend afgedekt te worden met bijvoorbeeld Jupettes, landbouwplastic of winddicht bietendoek. Leg het afdekmateriaal goed vast met behulp van bevestigingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld grindslurven en Treviralint om wegwaaien te voorkomen. Kijk voor nadere informatie en afdektips in de IRS teelthandleiding.

Tijdig weer openleggen
Na de vorstperiode dienen hopen die hermetisch zijn afgesloten met winddichtmateriaal weer open gelegd te worden om broei in de hoop te voorkomen. Bij verladen van de bieten tijdens een vorstperiode kan het beste in overleg met de agrarische dienst van Cosun Beet Company afgestemd worden wanneer het afdekmateriaal verwijderd kan worden.

Rooi voor de vorst
Als de bieten nog niet gerooid zijn is het aan te bevelen om dit nog te organiseren voordat een vorstperiode invalt. Indien dat niet lukt is het zaak om de bieten niet te rooien als de bietenkoppen vorstschade hebben opgelopen. Bij vorstschade is het weefsel van de biet gelig/glazig in plaats van wit. Beter is het dan om de vorst uit de biet te laten trekken voordat de bieten gerooid en aan de hoop gereden worden.

Het advies is om geen vorstcodes of weigering van de partij te riskeren door de bieten aan het einde van het seizoen te laten bevriezen.


De bietenhoop tijdig afdekken met winddichtmateriaal en en dit goed vastleggen om vorstschade te voorkomen.

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.