Waardering bladgezondheid rassen verfijnd Pagina printen

vrijdag 11 december 2020

In de Aanbevelende Rassenlijst van CSAR en Brochure suikerbietenzaad 2021 wordt de waardering voor bladgezondheid cercospora anders weergegeven dan vorig jaar. In plaats van een klassering hoog, gemiddeld en laag wordt nu een klasse-indeling vermeld die loopt van 9 tot 4.

Meer differentiatie mogelijk
De gegevens voor bladgezondheid cercospora zijn afkomstig van drie jaar onderzoek van de rassen op speciaal aangelegde proefvelden voor beoordeling van de bladgezondheid. Deze proefvelden zijn aangelegd in het oosten van het land waar een hoge bladschimmeldruk heerst. De proefvelden zijn tijdens het seizoen niet behandeld met fungiciden. In september/oktober waren duidelijke verschillen in aantasting zichtbaar in het veld en zijn de rassen beoordeeld. Door de relatief droge en warme zomers de afgelopen drie jaren ontstond op deze proefvelden vooral aantasting door cercospora en niet of nauwelijks door andere bladschimmels, zoals stemphylium. Hierdoor konden alleen gegevens worden verzameld voor bladgezondheid cercospora. Doordat de dataset is uitgebreid met de resultaten van twee locaties in een extra onderzoeksjaar, is er voldoende basis om de onderlinge verschillen tussen de rassen meer onderscheidend weer te geven. De klassering hoog, gemiddeld, laag is daarom vervangen door een waarderingscijfer 9 (zeer hoge bladgezondheid) tot 4 (zeer lage bladgezondheid).

Aandacht voor bladschimmelbeheersing blijft nodig
Het cijfer voor bladgezondheid van de rassen die voor 2021 beschikbaar zijn loopt uiteen van 8,5 tot 4,5. Hoewel er op de proefvelden duidelijke verschillen te zien waren in de mate van aantasting tussen de rassen voor cercospora, ontstond uiteindelijk bij vrijwel alle onderzochte rassen een dermate zware aantasting dat het blad massaal afstierf wat forse opbrengstschade geeft. Daarnaast betekent een verminderde gevoeligheid van rassen voor cercospora niet automatisch dat die rassen ook voor andere bladschimmels minder gevoelig zijn. Ook bij de rassen met een hoog waarderingscijfer blijft het daarom onverminderd van belang om tijdens het seizoen aandacht te hebben voor bladschimmelbeheersing. Meer informatie hierover is te lezen in de teelthandleiding.

Toekomstig aanbod
Er liggen enkele nieuwe rassen in onderzoek die in 2020 zeer goede resultaten hebben behaald wat betreft bladgezondheid (cijfer ≥8,5). Deze rassen komen in seizoen 2022 mogelijk beschikbaar voor de praktijk.


Rassen kunnen aanzienlijk verschillen ten aanzien van gevoeligheid voor aantasting door cercospora. Foto: rassenproefveld bladgezondheid te Valthermond op 30-09-2020 (geen fungicidenbespuitingen uitgevoerd).

Contact: Bram Hanse,Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.