Aandachtspunten bij keuze zaadbehandeling en gebruik restzaad Pagina printen

vrijdag 11 december 2020

Telers dienen bij de zaadbestelling naast de keuze voor een ras eveneens een keuze te maken voor de zaadbehandeling en hoeveelheid zaad. Alle zaadsoorten zijn behandeld met Tachigaren wat uiterst effectief is tegen aphanomyces. Daarnaast is er ook effectiviteit tegen pythium. Het fungicide Vibrance SB heeft een goede werking tegen plantwegval door rhizoctonia, pythium en pleospora (voorheen: phoma genoemd). Het insecticide Force heeft een contactwerking en werkt daarom alleen tegen bodeminsecten, zoals bietenkevers (alleen ondergronds), ondergrondse springstaarten en ritnaalden. In dit bericht worden enkele aandachtspunten behandeld.

Vibrance SB nodig?
Alle zaadsoorten zijn behandeld met Tachigaren. Dit middel bevat het fungicide hymexazool als actieve stof en is uiterst effectief tegen aphanomyces. Aphanomyces kan op alle grondsoorten zorgen voor plantwegval in de eerste weken na opkomst. Vandaar dat standaard al het suikerbietenpillenzaad met Tachigaren behandeld is. Ook tegen pythium is hymexazool effectief. De toelating van het middel Vibrance SB is inmiddels ingetrokken, maar opgebruik is in het zaaiseizoen van 2021 nog toegestaan tot 1 juni 2021. Dit middel bevat drie fungiciden: sedaxane, fludioxonil en metalaxyl-m en heeft een goede werking tegen rhizoctonia, pythium en pleospora. Voor de teelt van suikerbieten op percelen met rhizoctonia is dit middel dus een aanvulling in de bescherming van de kiemplant. In de eerste periode tussen opkomst en het zes- tot achtbladstadium werkt de rhizoctoniaresistentie namelijk nog niet. Daarom wordt al het zaad van rhizoctoniaresistente rassen (en dus ook de rassen met zowel rhizoctonia- als bietencysteaaltjesresistentie) aangeboden met Vibrance SB. Op percelen waar andere rassen gekozen kunnen worden is het gebruik van Vibrance SB optioneel. Dit zullen met name de lichte gronden in het Noordoosten en de kleihoudende gronden in de rest van Nederland zijn. Op deze percelen is extra bescherming tegen rhizoctonia, pythium en pleospora in veel gevallen niet nodig. Zie onderstaande tabel voor de effectiviteit van Tachigaren en Vibrance SB tegen de verschillende schimmels. 

Effectiviteit van fungiciden in het suikerbietenpillenzaad

middel

aphanomyces

rhizoctonia

pythium

pleospora (phoma)

Tachigaren

zeer goed

geen

goed

niet bekend

Vibrance SB

geen

goed

goed

goed

Contactwerking Force alleen tegen bodeminsecten
Voor beheersing van insectenschade is voor 2021 wederom pillenzaad met Force (actieve stof tefluthrin) te bestellen. Force heeft een contactwerking en werkt daarom alleen tegen bodeminsecten, zoals bietenkevers (alleen ondergronds), ondergrondse springstaarten en ritnaalden. Het werkt niet tegen bladinsecten. Telers wordt daarom geadviseerd om na te gaan of pillenzaad met Force voor hun situatie nodig is. Meer informatie is te vinden op www.irs.nl/teelthandleidingforce.

Let op met restzaad
Per hectare is ongeveer 1,05 eenheid zaad nodig, zie ook www.irs.nl/zaadhoeveelheid.
Restzaad kunt u bewaren tot het volgende seizoen, mits gebruik gemaakt van een door het IRS aanbevolen bewaarmethode (www.irs.nl/bietenzaad). Gebruik zaad van het vorige seizoen alleen wanneer dit op de aanbevolen wijze is bewaard. De kiemenergie en de werking van de toegevoegde middelen kan anders na bewaring onvoldoende zijn. Door herregistratie van één van de actieve stoffen van Vibrance SB in de Europese Unie is het zeer onzeker of zaad wat behandeld is met Vibrance SB in het seizoen van 2022 weer kan worden gebruikt. De status op dit moment is dat het na 1 juni 2021 niet meer gebruikt mag worden. Geadviseerd wordt daarom om niet meer zaad te bestellen dan met zekerheid kan worden uitgezaaid. Resterend zaad kan niet retour geleverd worden.


Het blauwe etiket op de zaadverpakking vermeldt met welke fungiciden en/of insecticiden het zaad is behandeld

Contact: Bram Hanse,Elma Raaijmakers,Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.