Zou u interesse hebben in een signaleringssysteem om bietenvliegen te monitoren op uw perceel? Pagina printen

dinsdag 8 december 2020

De bietenvlieg heeft drie generaties per jaar. Wanneer een nieuwe generatie begint kan per regio en per perceel verschillen. Of een bespuiting noodzakelijk is wordt bepaald door waar te nemen op het perceel en het aantal eitjes per plant te tellen. Ter ondersteuning van de waarneming heeft het IRS en de Groene Vlieg/HLB groep de afgelopen jaren gewerkt aan een signaleringssysteem voor de bietenvlieg. In de vallen die aan de randen van het perceel staan worden bietenvliegen geteld door de Groene Vlieg/HLB groep. Als er bietenvliegen gevonden worden is het advies om een waarneming te doen en het aantal eitjes per plant te bepalen. U kunt via Twitter de poll invullen of u interesse heeft voor een signaleringssysteem.

Contact: Levine de Zinger

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.