Zou u interesse hebben in een signaleringssysteem om bietenvliegen te monitoren op uw perceel? Pagina printen

dinsdag 8 december 2020

De bietenvlieg heeft drie generaties per jaar. Wanneer een nieuwe generatie begint kan per regio en per perceel verschillen. Of een bespuiting noodzakelijk is wordt bepaald door waar te nemen op het perceel en het aantal eitjes per plant te tellen. Ter ondersteuning van de waarneming heeft het IRS en de Groene Vlieg/HLB groep de afgelopen jaren gewerkt aan een signaleringssysteem voor de bietenvlieg. In de vallen die aan de randen van het perceel staan worden bietenvliegen geteld door de Groene Vlieg/HLB groep. Als er bietenvliegen gevonden worden is het advies om een waarneming te doen en het aantal eitjes per plant te bepalen. U kunt via Twitter de poll invullen of u interesse heeft voor een signaleringssysteem.

Contact: Levine de Zinger

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.