Elf nieuwe rassen op Rassenlijst Suikerbieten Pagina printen

maandag 30 november 2020

Op 30 november heeft de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen (CSAR) de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst suikerbieten bekend gemaakt. Er zijn elf nieuwe suikerbietenrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021. Onderstaande rassen zijn opgenomen op de rassenlijst:

  • ras voor de teelt op percelen met rhizoctonia: Nevis;
  • ras voor de teelt op percelen met rhizoctonia en met bietencysteaaltjes: Hemma KWS;
  • ras voor de teelt op percelen met bietencysteaaltjes: Caprianna KWS;
  • rassen voor de teelt op percelen zonder rhizoctonia en zonder bietencysteaaltjes: BTS 6740, Dushi, Jolenta KWS.

Onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de B-rubriek (beperkt aanbevolen):

  • ras voor de teelt op percelen met rhizoctonia: BTS 4665 RHC;
  • rassen voor de teelt op percelen met bietencysteaaltjes; Yukon, Smart Jitka KWS;
  • rassen voor de teelt op percelen zonder rhizoctonia en zonder bietencysteaaltjes: Fender, Cajal.

De eigenschappen staan vermeld in de drie tabellen van het volledige persbericht van CSAR.

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.