Let op bladresten bij de oogst Pagina printen

vrijdag 9 oktober 2020

Bij de oogst van de bieten verdwijnen de bladschimmels niet, ze gaan de volgende levensfase in: overleving tot een volgende (bieten)teelt. Het is dus belangrijk om bij de oogst op te letten wat er gebeurt met bladresten en waar de bietenhoop gestort wordt. Bewust hiermee omgaan biedt kansen om de levenscyclus van ziekten en plagen te onderbreken of de verspreiding te voorkomen. Door bij de oogst te letten op de bladresten en te zorgen dat deze de ziekten en plagen niet verder verspreiden dan het perceel waar de bieten dit jaar gegroeid zijn, is de beheersing volgend jaar weer een stapje makkelijker.

Ontbladeren en onderwerken
Over het algemeen blijft het meeste loof achter op het perceel. Afhankelijk van de manier van ontbladeren blijft het bovenop de grond liggen of wordt het, zoals bij integraal ontbladeren, deels ondergewerkt. De sporen van cercospora overleven op het organische materiaal van het bietenblad. Hoe sneller de organische stof uit het loof afbreekt hoe sneller de uitzieking van cercospora begint. Ondiep (5-10 cm) onderwerken van het loof kan er al voor zorgen dat het verteringsproces sneller op gang komt. Ook voorkomt dit dat zich grote hoeveelheden sporen naar buurpercelen kunnen verspreiden.


Foto 1. Bladschimmels overleven op het bietenblad. Een lichte bewerking (5-10 cm) of integraal ontbladeren heeft effect op de verspreiding van de bladschimmels naar andere percelen.

Let bij het rooien van het perceel op dat er geen bladresten op aangrenzende percelen terecht komen.


Foto 2. Bij een droge perceelsscheiding kunnen bladschimmels via loofresten zich makkelijk naar buurpercelen verspreiden.

Bietenhoop
Met de bieten komt een klein deel van het blad terecht in de bietenhoop. Ligt een bietenhoop op een perceel? Leg deze dan bij voorkeur aan op het perceel waar de bieten stonden. Of zaai volgend jaar op een strook van de breedte van de hoop geen bieten. Dit voorkomt dat een bietenperceel van volgend jaar vanaf de plaats waar de bietenhoop lag aangetast raakt.


Foto 3. Door bladresten die met de bieten mee komen, vormt de plaats van de bietenhoop een infectiebron op het perceel. Bij voorkeur ligt hierom de bietenhoop op het perceel waar de bieten dit seizoen stonden.

Zie voor meer informatie over bladschimmels: www.irs.nl/bladschimmel.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.