Inzet van overlaadwagens voor transport van bieten in het veld Pagina printen

donderdag 8 oktober 2020

Afgelopen twee weken is in grote delen van het land veel neerslag gevallen. Daardoor zijn de rooiomstandigheden in korte tijd omgeslagen van (te) droog naar nat tot zeer nat. Indien een deel van de afvoerroute tussen rooier en hoop via de openbare weg verloopt kan deze behoorlijk vervuild worden door aanhangende grond afkomstig van de banden.

Scheiding van veld- en wegtransport
Inzet van een overlaadwagen is een goede manier om binnen het veld de bieten te transporteren. Aan de rand van het perceel worden de bieten overgeladen in de kiepwagen. Afhankelijk van de perceelssituatie hoeven de kiepwagens hierdoor het perceel niet of nauwelijks op te gaan. Bijkomend voordeel is dat geen compromis nodig is voor de luchtdruk in de banden: banden van de overlaadwagen kunnen op lage druk, banden van de trekker en kiepwagen kunnen voor transport over de weg op hoge druk worden gezet. Dit komt het tegengaan van bodemverdichting ten goede. Meer over (onder)grondverdichting is te lezen in de IRS-Teelthandleiding ‘8.3.2 Spaar de (onder)grond’.  

Door de extra overstort zal de bietbeschadiging toenemen, vandaar dat onder droge omstandigheden de voordelen van een overlaadwagen minder groot zijn. Let ook op dat bij het verlaten van het perceel door de overlaadwagen en de rooier, schoonmaken van de openbare weg alsnog nodig is. Zie ook de animatie ‘Modder op de weg: wat zijn de regels?’ van Cumela.


Foto: Overlaadwagen voor het transport van de bieten binnen het perceel.

Contact: Jan-Kees Boonman

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.