Inzet van overlaadwagens voor transport van bieten in het veld Pagina printen

donderdag 8 oktober 2020

Afgelopen twee weken is in grote delen van het land veel neerslag gevallen. Daardoor zijn de rooiomstandigheden in korte tijd omgeslagen van (te) droog naar nat tot zeer nat. Indien een deel van de afvoerroute tussen rooier en hoop via de openbare weg verloopt kan deze behoorlijk vervuild worden door aanhangende grond afkomstig van de banden.

Scheiding van veld- en wegtransport
Inzet van een overlaadwagen is een goede manier om binnen het veld de bieten te transporteren. Aan de rand van het perceel worden de bieten overgeladen in de kiepwagen. Afhankelijk van de perceelssituatie hoeven de kiepwagens hierdoor het perceel niet of nauwelijks op te gaan. Bijkomend voordeel is dat geen compromis nodig is voor de luchtdruk in de banden: banden van de overlaadwagen kunnen op lage druk, banden van de trekker en kiepwagen kunnen voor transport over de weg op hoge druk worden gezet. Dit komt het tegengaan van bodemverdichting ten goede. Meer over (onder)grondverdichting is te lezen in de IRS-Teelthandleiding ‘8.3.2 Spaar de (onder)grond’.  

Door de extra overstort zal de bietbeschadiging toenemen, vandaar dat onder droge omstandigheden de voordelen van een overlaadwagen minder groot zijn. Let ook op dat bij het verlaten van het perceel door de overlaadwagen en de rooier, schoonmaken van de openbare weg alsnog nodig is. Zie ook de animatie ‘Modder op de weg: wat zijn de regels?’ van Cumela.


Foto: Overlaadwagen voor het transport van de bieten binnen het perceel.

Contact: Jan-Kees Boonman

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.