Controleer op schieters voor een goede perceelshygiëne Pagina printen

dinsdag 29 september 2020

Het afgelopen jaar zijn er, ondanks het overwegend warme voorjaar, toch veel schieters ontstaan. Wanneer deze voor half september zijn ontstaan, kunnen deze nog zaad produceren. Wanneer dit zaad de kans krijgt om af te rijpen, kan dit leiden tot onkruidbieten in vervolgteelten. Probeer de percelen met schieters voorafgaand aan de oogst nog een laatste keer na te lopen om er zeker van te zijn dat achtergebleven schieters alsnog verwijderd worden. Wanneer er laat gerooid wordt, pakweg vanaf begin november, is het zinvol om ook nu de schieterontwikkeling nog in de gaten te houden.

Verspreiding door de loofklapper
Wanneer schieters met afgerijpt zaad door de loofklapper vernietigd worden, is de kans groot dat dit zaad wordt verspreid en daardoor de kans krijgt om in volgende jaren te ontkiemen (foto 1). Daarmee kan ook de rooier invloed hebben op de verspreiding van schieterzaad. Eén schieter kan op die manier leiden tot een haard onkruidbieten wat ook een negatief effect kan hebben op de overleving en vermeerdering van ziekten en plagen, zoals bietencysteaaltjes of vergelingsziekte. Met latere bewerkingen kan het achtergebleven zaad verder worden verspreid over het perceel.

Tips voor het verwijderen
Nog niet afgerijpte schieters (zie foto 2) kunnen het beste uit de grond getrokken worden en vervolgens kan de stengel net boven de biet geknakt of afgekapt worden. Leg deze bovenop de bieten om ze snel te laten drogen. Hebben de schieters al rijp zaad gevormd (foto 3), dan is het advies om er voorzichtig mee om te gaan. Rijp zaad laat namelijk makkelijk los en kan jaren overleven in de grond. Het beste is om deze in een zak af te voeren van het perceel.

Meer informatie vindt u in paragraaf 6.1.7 van onze teelthandleiding.


Foto 1. De loofklapper kan afgerijpte schieters over enkele meters verspreiden en zodoende voor een haard met onkruidbieten zorgen.


Foto 2. Een schieter met nog niet afgerijpt zaad kan uit de grond getrokken worden. De stengel kunt u het beste net boven de biet knakken.


Foto 3. Het advies is om een schieter met afgerijpt zaad voorzichtig te verwijderen, omdat rijp zaad makkelijk los laat en jaren kan overleven in de grond.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.