Dunne stand en horizontale bieten vergen extra aandacht bij de oogst Pagina printen

vrijdag 18 september 2020

Vanwege de droogte dit voorjaar is op een groot aantal suikerbietenpercelen een dunne stand te zien. Ook komen dit jaar bovengemiddeld veel horizontale bieten voor. Beide zorgen ervoor dat de oogst extra aandacht vergt.

Dunne stand
Gezien het compenserende vermogen van suikerbieten kan een biet die de ruimte krijgt zeer groot worden. Een dunne stand zorgt daardoor voor een grotere spreiding in de omvang van bieten binnen het perceel (zie foto 1). Om deze bieten goed te oogsten is extra aandacht voor de kwaliteit van het rooiwerk gevraagd. Allereerst is een lagere rijsnelheid gewenst. Belangrijk is dat de ontbladeraar voldoende hoog staat afgesteld waardoor de kop van een grote biet niet wordt afgeslagen. Aangezien deze bieten hoger boven de grond staan bestaat het risico dat het kopmes de biet te diep afsnijdt. Echter blijft het advies om scherpe kopmessen te gebruiken, botte kopmessen kunnen er namelijk voor zorgen dat een alleenstaande biet omver wordt geduwd waardoor de kans bestaat dat deze volledig verloren gaat. Ook voldoende diep rooien zorgt ervoor dat een grote biet gemakkelijker de rooier binnen komt.

Rooien van horizontale bieten
Bij horizontaal gegroeide bieten zijn bietverliezen en enige bladresten niet te voorkomen. Wees er van bewust dat deze bieten minder vast en meer boven de grond staan (zie foto 2). Hierdoor kunnen de ontbladeraar, kopmessen en tasters ervoor zorgen dat deze bieten niet of niet in zijn geheel het rooielement bereiken. Stel de ontbladeraar niet te diep af, zodat de bieten nog een bladpruik hebben die er door het kopmes net wordt afgesneden. Hiermee wordt de kans beperkt dat liggende bieten te diep in de lengte worden doorgesneden. Ook zijn horizontale bieten door een te hoge druk op de tasters meer gevoelig voor afbreken of kunnen verloren gaan doordat deze opzij geschoven worden.

Reinig niet intensiever dan nodig
Uit rooichecks van de agrarische dienst van Cosun Beet Company uit 2019 bleek puntbreuk de voornaamste veroorzaker van bietverliezen. Deze verliezen ontstaat voornamelijk in het reinigingstraject. Reinig daarom niet intensiever dan nodig en voorkom daarmee onnodig puntbreukverlies. Een vuistregel is: als het ‘sneeuwt’ onder de rooier, staat de reiniging te intensief.

Hulpmiddel voor beoordelen
Beoordeel het rooi- en kopwerk tijdens de oogst. Voor het checken van de rooikwaliteit is een aantal handige hulpmiddelen beschikbaar: ‘Hulpmiddelen rooikwaliteit’.

Zie ook:


Foto 1.  Op dunne plekken bestaat het risico dat bij de oogst aanzienlijke verliezen optreden doordat de kop van een grote biet door een tik van de ontbladeraar of te diep afsnijden verloren gaat.


Foto 2.  Bij de oogst van horizontale bieten zijn bietverliezen en enige bladresten niet te voorkomen. Belangrijk is om te voorkomen dat deze bieten door het kopmes te diep worden afgesneden of omver worden geduwd door een taster.      

Contact: Jan-Kees Boonman

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.