Suikerbieteninformatiedag 2020 Pagina printen

woensdag 9 december 2020

Op 8 december vond de suikerbieteninformatiedag 2020 plaats*. Helaas moest dat dit jaar online. Het voordeel hiervan is dat er nu films beschikbaar zijn van de presentaties, die iedereen kan bekijken. Door in de tabel hieronder op de titel te klikken kunt u de desbetreffende presentatie kijken, inclusief de vragenronde aan het eind.

Titel Spreker
 Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever  Linda Frijters/
 Levine de Zinger
 Beheersing van vergelingsziekte     Elma Raaijmakers
 Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk  Sjef van der Heijden
 Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de
 huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
 Martijn Leijdekkers
 Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere  middelen  Bram Hanse
 Een bewerkelijke grondbewerking  André van Valen
 Effect van (mengsels) van groenbemesters op bietencyste- en 
 vrijlevende aaltjes
 Elma  Raaijmakers/   
 Linda Frijters

 

Hieronder nog de opening- en het sluitingswoord door Jan Willem van Roessel:


Opening

 

Afsluiting

 

*De SID zijn bedoeld voor suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting.

Contact: Annemarie Naaktgeboren

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.