Profiteer van vroegbestelling suikerbietenzaad Pagina printen

maandag 17 augustus 2020

Op 19 augustus opent Cosun Beet Company de jaarlijkse vroegbestelling suikerbietenzaad. Tijdens de vroegbestelperiode kan het zaad met korting besteld worden. Een ander voordeel is dat de beschikbaarheid van het gewenste ras dan ook zekerder is. Telers die van plan zijn volgend jaar weer een bestaand ras uit te zaaien, wordt daarom aanbevolen om van de vroegbestelling gebruik te maken.

Wanneer wachten op laatbestelling?
Nadeel van de vroegbestelling is dat de rassenkeuze bepaald moet worden op basis van de cijfers uit de voorgaande jaren (2016-2019). De resultaten van het rassenonderzoek 2020 zijn pas in december bekend. Vooral de cijfers van nieuwe kandidaatrassen kunnen hierdoor nog veranderen. Van deze kandidaten zijn nu slechts de tweejarige cijfers bekend. Deze zijn terug te vinden in de Brochure Suikerbietenzaad 2020. Ze geven wel een goede indicatie wat van deze rassen verwacht kan worden. In de ene resistentiecategorie zit er voor 2021 meer in de pijplijn dan in de andere. In de Brochure Suikerbietenzaad kan per categorie bekeken worden of er tweedejaarsrassen bij zijn met interessante eigenschappen. Vooral de financiële opbrengst en de resistentieniveaus (rhizoctonia- en/of aanvullende rhizomanieresistentie) zijn daarbij van belang. Cosun heeft bij het bestelformulier een handig beslisschema toegevoegd, om de keuze tussen vroegbestelling of wachten op de nieuwe kandidaatrassen makkelijker te maken.

Verwachte progressie nieuwe kandidaatrassen
Bij de rassen zonder aanvullende rhizomanieresistentie worden geen nieuwe rassen met een hogere financiële opbrengst verwacht. Enkele nieuwe rassen hebben mogelijk wel andere waardevolle eigenschappen, zoals een hoge bladgezondheid. Gegevens hierover komen echter pas eind 2020 beschikbaar. Bij de rassen met aanvullende rhizomanieresistentie en bietencysteaaltjes+aanvullende rhizomanieresistentie worden wel enkele rassen met een verbeterde financiële opbrengst verwacht. Bij de rhizoctoniarassen zijn er twee kandidaten voor opname op de Aanbevelende Rassenlijst die een aanvullende rhizomanieresistentie hebben. Voor deze resistentiecategorieën kan het daarom lonen om te wachten op de hoofdbestelling. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat nieuwe rassen vaak beperkt leverbaar zijn, waardoor mogelijk later alsnog een bestaand ras gekozen moet worden. Daarom is het advies om (deels) al uit het huidige assortiment een keuze te maken in de vroegbestelling. Conviso Smart-rassen worden niet aangeboden via de vroegbestelling. Besteld zaad kan niet meer retour geleverd worden, daarom is het advies om niet meer zaad te bestellen dan nodig voor de uitzaai in 2021.

Kies de juiste resistentie, zaadbehandeling en zaadhoeveelheid
De keuze voor het ras hangt in de eerste plaats af van de resistentie die nodig is op het perceel waar in 2021 de bieten komen. Daarna is de financiële opbrengst een belangrijke eigenschap. Bij een verwachte hoge druk van rhizoctonia en/of rhizomaniedoorbraak wordt aanbevolen om een ras met (zeer) goede resistentie te kiezen. Bij matig resistente rassen worden in de praktijk bij hoge ziektedruk soms rotte bieten of blinkers waargenomen.

Verdere informatie over rassenkeuze, benodigde zaadbehandeling en -hoeveelheid is te vinden in het bericht ‘Maak de juiste rassenkeuze voor teeltseizoen 2020’ van 9 december 2019 en op www.irs.nl/fungicidenpillenzaad en www.irs.nl/teelthandleidingforce.


In de vroegbestelling kunnen bekende rassen met korting besteld worden. Vooral voor telers die een ras nodig hebben met aanvullende rhizomanieresistentie kan het lonen om (deels) op de hoofdbestelling te wachten, omdat er enkele veelbelovende nieuwe rassen verwacht worden en de keuzemogelijkheden in deze segmenten daarmee toenemen. Conviso Smart-rassen worden niet via de vroegbestelling aangeboden.

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.