Video ‘Bepaling mate van resistentie in rhizoctoniaresistente rassen’ Pagina printen

maandag 10 augustus 2020

Woensdag 5 en donderdag 6 augustus heeft het IRS de tweede rhizoctoniaresistentieproef gerooid en beoordeeld. In deze video een korte impressie hoe het IRS de mate van rhizoctoniaresistentie van rhizoctoniaresistente rassen bepaalt voor de Aanbevelende Rassenlijst en Brochure Suikerbietenzaad. De cijfers van deze en de eerste proef worden, samen met de cijfers van 2017, 2018 en 2019, meegenomen in de waardering van de rassen en zullen in december 2020 verschijnen.

Meer informatie over de rassenkeuze 2021 verschijnt 18 augustus op deze site: www.irs.nl/rassenkeuze. Meer informatie over rhizoctonia is te vinden via www.irs.nl/rhizoctonia.

Contact: Jurgen Maassen,Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.