Video ‘Bepaling mate van resistentie in rhizoctoniaresistente rassen’ Pagina printen

maandag 10 augustus 2020

Woensdag 5 en donderdag 6 augustus heeft het IRS de tweede rhizoctoniaresistentieproef gerooid en beoordeeld. In deze video een korte impressie hoe het IRS de mate van rhizoctoniaresistentie van rhizoctoniaresistente rassen bepaalt voor de Aanbevelende Rassenlijst en Brochure Suikerbietenzaad. De cijfers van deze en de eerste proef worden, samen met de cijfers van 2017, 2018 en 2019, meegenomen in de waardering van de rassen en zullen in december 2020 verschijnen.

Meer informatie over de rassenkeuze 2021 verschijnt 18 augustus op deze site: www.irs.nl/rassenkeuze. Meer informatie over rhizoctonia is te vinden via www.irs.nl/rhizoctonia.

Contact: Jurgen Maassen,Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.