Beperk schade door emelten al in de herfst Pagina printen

maandag 17 augustus 2020

Emelten in suikerbieten kunnen plantwegval veroorzaken (foto 1). Helaas zijn ze moeilijk te bestrijden. Pillenzaad met Force en Vydate 10G hebben slechts een zeer beperkte werking tegen emelten. Daarom vindt u in dit bericht enkele maatregelen die u vooraf al kunt nemen.

Schade beperken
Langpootmuggen leggen hun eieren bij voorkeur op vochtig gras vanaf half augustus tot ongeveer half oktober. Probeer dus om grasland of graszaad als voorvrucht van suikerbieten te vermijden. Ook in bouwplannen met veel granen en grasachtige groenbemesters komen vaak emelten voor. Heeft u geen andere keuze? Houd dan in ieder geval het gras of graanopslag vanaf nu zo kort mogelijk of spuit het eventueel dood als de regels dat toelaten. De eieren en larven van de langpootmug zijn zeer gevoelig voor droogte, waardoor er meer zullen sterven. Bovendien is een droog gewas minder aantrekkelijk voor de langpootmug om haar eieren af te zetten dan een vochtig gewas. Op percelen waar dat kan en mag, kan een extra grondbewerking zorgen voor uitdroging van de eieren en/of jonge emelten.

Bemonsteren op emelten
De aanwezigheid van emelten kunt u controleren vanaf december, omdat dan de emelten pas groot genoeg zijn om aan te treffen in het grondmonster. Dit kan door verspreid over het perceel met een spade 10 grondmonsters te nemen van de bovenste 10 cm en van een oppervlak van 10 bij 10 cm. Verdeel de monsters zo fijn mogelijk in een emmer met zout water. Los daarvoor 1 kg zout op in 5 liter water. Op deze manier komen ze vanzelf bovendrijven. Opspoelen over een zeef kan ook. Tel van de 10 monsters het totaal aantal larven (foto 2). Dit vermenigvuldigt met 10 geeft het aantal emelten per vierkante meter. Bij meer dan 100 emelten per vierkante meter is het verstandig om geen bieten te zaaien, omdat de kans op schade dan te groot is. Bij minder dan 100 emelten kan er overigens ook al schade optreden.

Meer informatie over emelten vindt u in de teelthandleiding. Op de website staat ook een filmpje over emelten: ‘Emelten een probleem in suikerbieten’.


Foto 1. Deze emelt heeft zojuist een bietenplant afgevreten. Voorkom schade door in de herfst al maatregelen te nemen.


Foto 2. Drie emelten op een zeef na het opspoelen van een grondmonster.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.