Dit zijn de verschillen tussen vergelingsziekte en rhizomanie Pagina printen

vrijdag 7 augustus 2020

Vergelingsziekte en rhizomanie veroorzaken allebei geelverkleuring aan de bladeren. Met name als de symptomen net verschijnen, dan kunnen deze in eerste instantie op elkaar lijken. Door de bieten wat grondiger te bekijken is onderscheid beter te maken.
Dit bericht geeft een overzicht van de verschillen tussen vergelingsziekte en rhizomanie.

Tabel 1. Verschillen tussen vergelingsziekte en rhizomanie.

 

vergelingsziekte

rhizomanie

wordt veroorzaakt door

virussen overgedragen door met name de groene perzikluis

virus overgedragen door een bodemschimmel (Polymyxa betae)

uiting op perceel

scherp afgeronde plekken

individuele planten tot plekken

locatie op perceel

op hele perceel, maar eerste plekken verschijnen meestal in luwtes

op het hele perceel

schadebeeld bovengronds

begint bij bladpunten, later alle oudere bladeren, waarbij de hartbladeren groen blijven, vergeelde bladeren voelen leerachtig.

bladeren zijn egaal lichtgroen, plant heeft lange bladstelen, waardoor aangetaste planten boven gezonde planten uitsteken.

kleur van de bladeren

geel tot oranjegeel

lichtgroen tot lichtgeel

schadebeeld ondergronds

niets opvallends zichtbaar

ondergronds kan insnoering, wortelbaard en bruine vaatbundels zichtbaar zijn

In de Teelthandleiding vindt u meer informatie over de beheersmaatregelen.


Foto 1. De symptomen van vergelingsziekte beginnen vanuit de bladtop.


Foto 2. Later kleurt bij vergelingsziekte het hele blad geel. Het blad wordt bovendien dikker en brosser, waardoor het leerachtig aanvoelt.


Foto 3. Bij planten die zijn aangetast door vergelingsziekte zijn de nieuw gevormde hartbladeren groen. Later verkleuren deze ook geel. Hierdoor blijft het hart dus altijd groen.


Foto 4. Vergelingsziekte verschijnt in scherp afgeronde plekken in het perceel.


Foto 5. Een zogenaamde blinker, veroorzaakt door rhizomanie, heeft lichtgroene bladeren en lange bladstelen, waardoor deze boven de andere planten uitsteekt.


Foto 6. Blinkers, veroorzaakt door rhizomanie kunnen individueel voorkomen....


Foto 7. …of in plekken.


Foto 8. Door een biet voorzichtig uit te graven is te zien dat deze biet de ondergrondse symptomen heeft van rhizomanie (insnoering en baardvorming).


Foto 9. De wortelpunt van een door rhizomanie aangetast biet kenmerkt zich door bruine vaatbundels.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.