Bladschimmelbestrijding en droogte Pagina printen

woensdag 5 augustus 2020

Het is droog en de verwachting momenteel is dat de komende dagen nog geen regen van betekenis gaat vallen en de temperaturen flink oplopen. Veel bietenpercelen, met name op de lichte gronden, zullen te maken krijgen met slapende bieten die ook ’s nachts niet meer overeind komen. Daar zal het blad gaan verbranden en of afsterven. Dit heeft gevolgen voor de bladschimmelbestrijding.

Bespuiting op slaphangend loof minder effectief
Voor een goede werking moeten de fungiciden opgenomen worden door het blad. Dit gaat het beste bij opstaand, vitaal blad. Bladeren die slap hangen, nemen de fungiciden veel minder goed op. Het effect van een bespuiting zal dan veel minder zijn. Het advies is om een bespuiting uit te voeren op het moment dat er zoveel mogelijk bladeren overeind staan. Dit zal veelal ’s morgens vroeg zijn.

Percelen waar blad afsterft en die niet (kunnen) worden beregend
Op percelen waar de bieten slapen en ’s nachts niet meer overeind komen, gaat het blad afsterven. Met de huidige weersberichten is de verwachting dat op deze percelen, indien ze niet beregend worden, er blad zal gaan afsterven. In dat geval is het beter om de bladschimmelbespuitingen uit te stellen tot de eerste vlekjes zichtbaar zijn op het nieuw gevormde blad. Dit zal 1 à 2 weken nadat de regen de hergroei op gang heeft gebracht. Hou dit wekelijks in de gaten.

Overige percelen
Op percelen die beregend (blijven) worden of waar de bieten niet slapen, is het advies om te blijven controleren op bladschimmels en bij aantasting of uitbreiding van de aantasting een bestrijding uit te voeren. Door beregenen ontstaat er in het gewas een vochtiger microklimaat. Dit is gunstig voor schimmels. Doordat de vochtige grond buffert, zal dit effect tot enkele dagen na de beregening aanhouden. De hogere luchtvochtigheid zorgt in combinatie met de temperatuur dat de omstandigheden voor infectie gunstig kunnen zijn. Wanneer er al loof is afgestorven, zal door de beregening nieuw loof gevormd gaan worden. Dit is onbeschermd zolang het niet geraakt is tijdens een fungicidenbespuiting. Als voor de beregening het blad nog overeind staat en er (uitbreiding van) vlekjes van bladschimmels zichtbaar zijn is het advies om voor de beregening te spuiten. Staat het blad niet overeind, wacht dan tot na de beregening en spuit zodra het blad weer droog is en het perceel berijdbaar.


Foto 1. De aanhoudende droogte heeft consequenties voor de bladschimmelbestrijding.


Foto 2. Blijf beregende percelen en percelen met gezond blad controleren op bladschimmels.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.