Achterhaal oorzaak slapende bieten Pagina printen

donderdag 30 juli 2020

Met de huidige en voorspelde weersomstandigheden zullen op diverse percelen slapende bieten te zien zijn de komende dagen. Watertekort zorgt ervoor dat bladeren slaphangen of zelfs helemaal op de grond liggen. Zijn er binnen het perceel scherpbegrenzde plekken, dan is het advies om te kijken wat het verschil tussen de slapende en de niet-slapende bieten veroorzaakt.
Bekijk de wortels van de biet uit een gezonde plek en een plek waar ze slapen. Probeer met behulp van bijvoorbeeld de Ziekten&plagen-app de oorzaak te achterhalen.

Veel voorkomende oorzaken van slapende bieten en meer informatie daarover kunt u hier vinden:

Mocht u er zelf of samen met de teeltadviseur niet uit komen, dan kan de teeltadviseur
een diagnostiekmonster naar IRS opsturen.


Foto 1. Een mogelijk oorzaak is bietencysteaaltjes. Als men de biet voorzichtig uitgraaft kan men in deze tijd de cysten op de wortels vinden. 


Foto 2. Een andere mogelijke oorzaak van slapende bieten zijn wortelknobbels, die worden veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.