Blijf alert op bladschimmels! Pagina printen

maandag 20 juli 2020

Deze week is het vier weken geleden dat de eerste gebieden gewaarschuwd zijn voor gevonden aantastingen door bladschimmels in suikerbieten. Sinds de waarschuwingen zijn er veel dagen met hoge luchtvochtigheid met soms temperaturen boven de 20°C geweest. Hierdoor is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest. De sensoren geven op veel percelen hoge infectiewaarden aan voor beide bladschimmels.

Wekelijks controleren in verband met bladgroei en resistentievorming
Voor een effectieve bestrijding is het advies om elke week op bladschimmels te controleren. Dit onder andere vanwege de nieuwgevormde bladeren. Vermoed u resistentievorming bij cercospora, dan is het advies om 1 week na de bespuiting weer te gaan controleren. Dan kunt u bij uitbreiding van de cercospora-aantasting tijdig corrigeren met een ander middel. Pas wanneer u een nieuwe aantasting of uitbreiding van de bestaande aantasting vindt, is het nodig om een bespuiting uit te voeren. Kies een middel op basis van de bladschimmel(s) die u vindt. Wissel middelen tussen de bespuitingen zoveel mogelijk af om resistentievorming te voorkomen (zie ook het onderzoek van: 2018 en 2019). Kies wanneer het een tweede bespuiting betreft altijd een ander middel dan de eerste bespuiting en let daarbij op de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket. Meer informatie kunt u vinden op https://www.irs.nl/alle/bladschimmelpagina/4.-bestrijding.

Aangetroffen bladschimmels
Na de waarschuwing zijn er in enkele regio’s andere bladschimmels bij gekomen. De bij IRS-diagnostiek binnengekomen bladmonsters met de volgende bladschimmels per regio staan in dit bericht.


Foto1. De eerste twee bespuitingen zijn de belangrijkste om op het juiste moment uit te voeren. Ze voorkomen dat de aantasting van bladschimmels een epidemie wordt in het gewas met als gevolg afstervend blad in september-oktober (rechts is onbehandeld). Foto genomen op 14 oktober 2019.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.