Voorkom schade door bietencysteaaltjes in 2021 Pagina printen

maandag 20 juli 2020

Bij de teelt van suikerbietenrassen zonder resistentie tegen bietencysteaaltjes is de kans op slapende bieten aanwezig (foto 1) wanneer er bietencysteaaltjes zijn op het perceel. Met name bij aanhoudende droge periodes, zoals we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, kan dit grote gevolgen hebben voor de opbrengst. Om verrassingen in 2021 te voorkomen, kunt u het perceel bemonsteren waar komend jaar bieten worden geteeld. De keuze van de juiste groenbemester voorafgaand aan de bietenteelt en het bietenras kunnen worden afgestemd op de uitslag van de bietencysteaaltjesanalyse.

Het nemen van grondmonsters
Het advies is om een grondmonster te nemen, nog voor het inzaaien van de groenbemester. Omdat bietencysteaaltjes niet homogeen verdeeld over het perceel voorkomen is het advies 1 monster te laten analyseren per 1 à 2 hectare, bestaand uit minimaal 60 steken per monster.

Stel een bemonstering uit als er op dit moment een waardplant voor het witte bietencysteaaltje (bieten, spinazie, koolsoorten, melganzevoet) of voor het geel bietencysteaaltje (bieten, spinazie, koolsoorten, erwten, vlinderbloemigen, melganzevoet) op het te bemonsteren perceel staat. Op dit moment worden namelijk nog nieuwe cysten gevormd, waardoor de uitslag van de analyse mogelijk een onderschatting is van het aantal aaltjes dat na afloop van de teelt in het perceel zit. Er wordt geadviseerd om minimaal 6 maanden te wachten met monsteren na een waardgewas. Aangezien er wordt geadviseerd een groenbemester zo vroeg mogelijk te zaaien, is het in dit geval niet mogelijk om de keuze van de groenbemester af te stemmen op het aantal bietencysteaaltjes in het perceel. Hetzelfde geldt overigens voor overige aaltjes, waarbij het advies is om in januari te monsteren.

Rassenkeuze aanpassen voor het perceel
Wanneer bietencysteaaltjes worden aangetroffen op het perceel, is het verstandig om een resistente groenbemester, zoals bladrammenas of gele mosterd te telen en vervolgens te kiezen voor een bietenras met een resistentie tegen bietencysteaaltjes. Let wel op, alle resistente rassen zijn partieel resistent waardoor bij een zware besmetting (>1500 eieren + larven) de opbrengst toch kan verminderen. Kies in dit geval, indien mogelijk, voor een ander perceel om bieten te telen en teel op dit perceel niet-waardplanten om de hoeveelheid bietencysteaaltjes te reduceren.

Kortom, nu is het juiste moment om een bemonstering uit te voeren voor bietencysteaaltjes op het bietenperceel voor volgend jaar, mits er geen waardplanten op het perceel staan. Voorkom verrassingen in 2021, kies bij een besmetting voor een partieel resistent ras en wijk, indien mogelijk, bij een hoge besmetting uit naar een ander perceel!

Meer informatie
Dit bericht is alleen van toepassing op bietencysteaaltjes. Wilt u meer weten over de bemonstering en het advies bij andere soorten aaltjes? Kijk dan eens in de teelthandleiding.  


Foto 1: Door de droogte zijn slapende bieten als gevolg van bietencystenaaltjes extra goed zichtbaar.


Foto 2: Voorkom opbrengstderving door bietencysteaaltjes in 2021 door vroegtijdig een grondmonster te nemen en de keuze van groenbemester en bietenras hierop af te stemmen.

Contact: Linda Frijters

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.