Horizontale bieten door uitgedroogde grond Pagina printen

maandag 20 juli 2020

De zaaibedbereiding is dit voorjaar op veel klei- en zavelgronden uiterst moeizaam verlopen. Door de harde, uitgedroogde grond hebben bieten moeite gehad om de diepte in te groeien. Op deze plekken zijn de wortels zich soms horizontaal gaan ontwikkelen.

Weg van de minste weerstand
Op veel percelen waar bieten horizontaal groeien, liggen deze in de lengterichting van de zaaivoor. Dit kan een gevolg zijn van een versmeerde zaaivoor, doordat de grond op deze diepte nog net te nat was bij het zaaien. Met name de weersomslag na half maart speelt een rol. De combinatie van een felle zon, uitblijvende regen en een veelal krachtige wind heeft de grond dusdanig uitgedroogd dat de zaaivoor uitdroogt en hard wordt. Een kiemplant heeft moeite om hier doorheen te groeien. Wortels zoeken daarom de weg van de minste weerstand, op zoek naar vocht. Dat is in veel gevallen door de zaaivoor, die losse grond bevat. Zodra er een mogelijkheid is om de diepte in te groeien, zal een wortel dit doen.

Goed kopwerk is lastig
Horizontaal groeiende bieten vormen een belemmering tijdens de oogst. Goed koppen en ontbladeren is lastig. Het verlies aan bieten door te diep koppen kan financiële gevolgen hebben. Om verliezen zo veel mogelijk te beperken is het voortdurend afstellen van de rooier noodzakelijk. Langzaam rijden en toezien dat het kopmes de horizontale bieten niet in de lengte doorsnijdt zijn aandachtspunten in deze situaties. Bovendien kan een te hoge druk op de tasters de bieten afbreken of opzij schuiven.


Foto 1. Horizontaal groeiende bieten op een perceel in Munnekezijl.        

 

Contact: André van Valen,Jan-Kees Boonman

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.