Bladschimmels gevonden in Zeeuws-Vlaanderen Pagina printen

maandag 13 juli 2020

In Zeeuws-Vlaanderen is cercospora en stemphylium gevonden. De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als u vlekjes door een van de vijf bladschimmels hebt gevonden en dus niet eerder. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur.

Voor de bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina, ook in de vraagbaak kunt u een vraag over de middelenkeuze vinden. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting. Hou er bij een cercospora-aantasting rekening mee dat het overgrote deel van de cercospora-isolaten in Nederland resistent zijn tegen strobilurinen. Kies daarom in geval van cercospora bij de eerste bespuiting voor een middel zonder strobilurinen. Lees hierover meer in de publicaties van het onderzoek van 2018 en 2019, hierin staan ook de resultaten van proefvelden voor de beheersing van minder gevoelige cercospora.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt de fungiciden minder goed op. Spuit de fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een droogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Vlekken veroorzaakt door stemphylium (geel en onregelmatig, van binnenuit bruin verkleurend) en één vlek cercospora (bij het strootje). Cercospora vlekken hebben witte sporen op de zware sporendragers (bolletjes). De vlekken van cercospora en de oudere vlekken van stemphylium kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas.


Foto 2. Voor de herkenning van de diverse bladschimmels en bladvlekken in suikerbieten is een handleiding beschikbaar op de bladschimmelpagina.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.