In suikerbieten aangetroffen bladschimmels vragen om blijvende controle Pagina printen

vrijdag 10 juli 2020

Het is deze week drie weken geleden dat voor de eerste regio’s een bladschimmelwaarschuwing is uitgegaan. In de IRS-regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwse Eilanden, West-Brabant klei, Friesland-klei, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zuid-Hollandse Eilanden is op het moment van schrijven nog geen waarschuwing van kracht. Dit neemt niet weg dat het voor alle regio’s belangrijk is om te blijven controleren op bladschimmels, ook als de suikerbieten al tegen bladschimmels gespoten zijn. Gedurende de afgelopen drie weken waren er een aantal dagen met gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van met name stemphylium. Deze bladschimmel is dan ook in een aantal regio’s die gewaarschuwd zijn na de waarschuwing aangetroffen.

Wekelijks controleren in verband met bladgroei en resistentievorming
Voor een effectieve bestrijding is het verstandig om 2 tot 3 weken na een bespuiting weer wekelijks op bladschimmels te controleren. Dit onder andere vanwege de nieuwgevormde bladeren. In geval van aantasting door cercospora is vanwege de resistentievorming bij deze schimmel, het advies om 1 week na de bespuiting weer te gaan controleren. Dan kunt u bij uitbreiding van de cercospora-aantasting tijdig corrigeren met een ander middel. Voor het waarnemingsinterval kunnen ook de infectiewaarden die op basis van de metingen van de sensoren worden berekend gebruikt worden. Deze zijn indicatief of er infectie heeft kunnen plaatsvinden. Een som van de infectiewaarden van twee opeenvolgende dagen van 6 of groter is dan ook een signaal om te gaan waarnemen of mogelijk een keer extra te gaan waarnemen op bladschimmels in de komende week. Pas wanneer u een nieuwe aantasting of uitbreiding van de bestaande aantasting vindt, is het nodig om een volgende bespuiting uit te voeren.

Kies een middel op basis van de bladschimmel(s) die u vindt.
Kies wanneer het een tweede bespuiting betreft altijd een ander middel dan de eerste bespuiting en let daarbij op de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket. Meer informatie kunt u vinden op www.irs.nl/bladschimmel of in de vraagbaak bladschimmels.

Aangetroffen bladschimmels
Na de waarschuwing zijn er in enkele regio’s andere bladschimmels bijgekomen. Tot nu toe zijn bij IRS-diagnostiek bladmonsters met de volgende bladschimmels per regio binnengekomen:

regio

datum waarschuwing

inmiddels aangetroffen bladschimmels

Noordelijk dal/veen

26 juni 2020

cercospora, stemphylium en roest

Noordelijk zand

26 juni 2020

cercospora, stemphylium en roest

Oost- en Zuid-Flevoland

30 juni 2020

cercospora

Noordoostpolder

2 juli 2020

cercospora, stemphylium en meeldauw

Oost-Brabant

3 juli 2020

cercospora

Limburg

3 juli 2020

cercospora, stemphylium, ramularia en roest

West-Brabant zand

6 juli 2020

cercospora en stemphylium

Groningen klei

8 juli 2020

cercospora, ramularia en roest

Gelderland

9 juli 2020

cercospora, stemphylium, roest en meeldauw

Zeeuws-Vlaanderen

13 juli 2020

cercospora en stemphylium

West-Brabant klei

14 juli 2020

cercospora en roest

Zeeuwse Eilanden

16 juli 2020

cercospora en meeldauw

Zuid-Holland

16 juli 2020

stemphylium

Noord-Holland

16 juli 2020

cercospora, meeldauw, roest en stemphyum

Zuid-Hollandse Eilanden

16 juli 2020

cercospora, meeldauw en roest

Friesland klei

21 juli 2020

stemphylium, roest en meeldauw

De actuele waarschuwing voor uw regio kunt u vinden op www.irs.nl/bladschimmelkaart. Meer informatie over de bladschimmels en de bestrijding hiervan vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.


Foto 1. Blijf in suikerbieten alert op de bladschimmels die schade kunnen doen: cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw. Op de foto is zowel cercospora als stemphylium zichtbaar.


Foto 2. Blijf in suikerbieten alert op de bladschimmels die schade kunnen doen. Op deze foto is zowel cercospora als roest zichtbaar.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.