2e generatie bietenvliegen gesignaleerd Pagina printen

donderdag 2 juli 2020

Op Schouwen-Duiveland en in de Noordoostpolder zien we de afgelopen week een toename van het aantal bietenvliegen in de bekervallen, die we samen met de Groene Vlieg Bio Control hebben geplaatst. Dit duidt erop dat de 2e generatie bietenvliegen momenteel rondvliegt in deze gebieden. De schadedrempel is enorm hoog en daarom is ingrijpen niet snel rendabel. Zeker niet omdat ingrijpen alleen maar mogelijk is met een middel dat de natuurlijke vijanden niet spaart.

Levenscyclus bietenvlieg
Circa 10 dagen nadat de vliegen zijn waargenomen, worden nieuwe eieren teruggevonden op de jonge bladeren in de bietenpercelen en weer 10 dagen later worden de eerste mineergangen gezien. Het zien van de eerste nieuwe mineergangen op de jongere bladeren is het meest geschikte moment om te bepalen of de schadedrempel wordt overschreden en ingrijpen noodzakelijk is.

Schadedrempel 2e generatie
In de meeste gevallen is een bespuiting tegen de bietenvlieg (na het zesbladstadium) niet rendabel. De schadedrempel wordt op dit moment namelijk overschreden als het aantal eieren groter is dan het aantal bietenbladeren in het kwadraat. Hebben uw bieten dus bijvoorbeeld nu gemiddeld 16 bladeren per plant, dan is het pas rendabel om een bespuiting uit te voeren als er 16x16 = 256 eieren per plant aanwezig zijn. Dit is zeer hoog, omdat een plant vanaf de gewassluiting 30% blad kan missen voordat er schade optreedt.

Bestrijden 2e generatie
Een bespuiting kan uitgevoerd worden met de pyrethroïde Decis (of andere middelen met deltamethrin; 0,3 l/ha; maximaal 1 toepassing per seizoen), maar wordt alleen geadviseerd indien de schadedrempel wordt overschreden. Een toepassing heeft alleen effect op het moment dat de eieren op de jongere bladeren uitkomen en de eerste mineergangen zichtbaar zijn. Bij zowel te vroeg, als te laat spuiten heeft een bespuiting geen effect. Bij te vroeg spuiten zitten de larven nog beschermd in de eieren en zijn ze niet gevoelig voor insecticiden. Bij te laat spuiten is de schade al gedaan. Op het moment dat een blad helemaal is aangetast, zal de larve zich gaan verpoppen (foto 3).

Natuurlijke vijanden
Een pyrethroïdenresistente bladluispopulatie kan bij de bestrijding van de bietenvlieg met Decis al snel toenemen. De populatieopbouw van de bladluizen wordt daarnaast nog meer versneld bij een bespuiting met een breedwerkend middel waarbij alle natuurlijke vijanden ook worden gedood. Als u beslist om wel in te grijpen met een pyrethroïde, dan adviseren wij de ontwikkeling van de groene perzikluizen extra oplettend waar te nemen om schade door vergelingsziekte te voorkomen. In de bietenteelt zijn ook middelen toegelaten of vrijgesteld, die vriendelijker zijn voor natuurlijke vijanden. Helaas werken deze niet tegen bietenvliegen en hun larven.

Meer informatie
In de Teelthandleiding ‘Insecten’ is meer te lezen over de levenscyclus en schadebeelden van de bietenvlieg.


Foto 1. In bekervallen op Schouwen-Duiveland en in de Noordoostpolder zien we momenteel een toename van het aantal bietenvliegen ten opzichte voorgaande weken.


Foto 2. Eitjes van de bietenvlieg bevinden zich in groepjes aan de onderzijde van het blad (microscopische weergave).


Foto 3. Eerste mineergangen. Ingrijpen is alleen in dit stadium mogelijk en we adviseren dit alleen maar als de schadedrempel wordt overschreden (foto: H. Glas).


Foto 4. Een vergevorderde aantasting. In dit geval is ingrijpen sowieso te laat, omdat de schade aan de bladeren al is gedaan. De larven zijn vaak al verpopt, zodra de eerste gangen bruin kleuren, hierdoor zal de aantasting niet verder toenemen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.