Vergelingsziekte, wantsenschade en magnesiumgebrek lijken sterk op elkaar Pagina printen

donderdag 25 juni 2020

Op dit moment zien we naast vergelingsziekte ook regelmatig bladeren met wantsenschade in percelen suikerbieten. Ook magnesiumgebrek verschijnt vanaf juli vaak in bietenpercelen. Dit bericht geeft een overzicht van de verschillen tussen deze drie problemen.

Tabel 1. Verschillen tussen vergelingsziekte, wantsenschade, magnesiumgebrek.

 

vergelingsziekte

wantsenschade

magnesiumgebrek

wordt veroorzaakt door

virussen overgedragen door met name de groene perzikluis

het aanprikken en zuigen van wantsen

slechte opname van magnesium

uiting op perceel

scherp afgeronde plekken

individuele planten

banen, plekken of individuele planten

locatie op perceel

op hele perceel, maar eerste plekken verschijnen meestal in luwtes

naast bossen of houtwallen

overal op het perceel, vaak is wortelstelsel aangetast of vertakt

schadebeeld

begint bij bladpunten, later hele bladeren en vervolgens hele planten

alleen bladpunten van aangetaste bladeren

begint bij bladpunten tussen de nerven, later hele bladeren

symptomen

aangetaste bladeren dik en broos, leerachtig

aangetaste bladpunt zeer geel, eventueel kromme hoofdnerf en slappe bladpunt

geen verdikkingen en/of misvormingen in het blad, soms bros, knapperig blad

typisch kenmerk

 

aan achterzijde van hoofdnerf is een zwarte streep zichtbaar en vanaf deze streep begint het geel

 

schade

tot 50%

nihil

matig

In de Teelthandleiding vindt u meer informatie over de beheersmaatregelen.


Foto 1. De symptomen van vergelingsziekte beginnen vanuit de bladtop.


Foto 2. Later kleurt bij vergelingsziekte het hele blad geel. Het blad wordt bovendien dikker en brosser, waardoor het leerachtig aanvoelt.


Foto 3. Vergelingsziekte verschijnt in scherp afgeronde plekken in het perceel.


Foto 4. De symptomen van magnesiumgebrek beginnen ook vanuit de bladtop, net zoals de symptomen van vergelingsziekte, maar bij magnesiumgebrek is duidelijk geelverkleuring tussen de bladnerven zichtbaar.


Foto 5. Beeld van magnesiumgebrek. De symptomen verspreiden zich net als vergelingsziekte over het hele blad.


Foto 6. Een aangetaste plant met magnesiumgebrek kan individueel voorkomen, maar vaak ook in banen of stroken. Omdat de opname vaak beperkt wordt, is het bij vermoeden van magnesiumgebrek altijd belangrijk de wortels te bekijken op aantastingen door bijvoorbeeld aaltjes en een bespuiting met een magnesiumbladmeststof uit te voeren om de schade door nutriëntengebrek te voorkomen.


Foto 7. Ook wantsen kunnen geelverkleuring aan de toppen veroorzaken.


Foto 8. Een beginnende aantasting door wantsenschade.


Foto 9. Doordat de wants in de achterzijde van de hoofdnerf prikt, groeit het blad vaak krom en wordt alleen geel boven de plek waar de wants in de hoofdnerf prikt. Dit is te herkennen aan de zwarte streepjes in de hoofdnerf.


Foto 10. Een detailopname van het zwarte streepje in de hoofdnerf aan de achterzijde van het blad.


Foto 11. Wantsenschade komt vaak voor naast bossen of houtwallen. Alleen bladeren waarvan de hoofdnerf is aangeprikt worden geel.Contact: Elma Raaijmakers,André van Valen

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.