Video Het Conviso Smart-systeem: een interessante nieuwe ontwikkeling voor onkruidbestrijding in bieten Pagina printen

dinsdag 30 juni 2020

Op proefbedrijf Vredepeel is een proefveld aangelegd met een ALS-tolerant bietenras, en daar wordt het middel Conviso One (een ALS-remmer) toegepast. Conviso One wordt met verschillende middelen onderzocht, waarbij wordt gekeken naar de effecten van de toepassingen op onkruid, stuifdek (gerst), gewas en aardappelopslag. Sjef van der Heijden neemt u in onderstaande video mee in deze proef.

Contact: Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.