Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels Pagina printen

woensdag 10 juni 2020

Elk jaar komen bladschimmels in suikerbieten voor. De eerste aantasting dient zich kortere of langere tijd na het sluiten van het gewas aan. Het exacte moment is moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van het microklimaat in het gewas en de hoeveelheid sporen van de bladschimmels in de grond van het perceel (zie ook het bericht ‘Sensoren voor bladschimmelinfectiekansen weer online’). Dit jaar zijn de verschillen in ontwikkeling tussen percelen in dezelfde regio als gevolg van de weersomstandigheden en de opkomst heel groot. Daardoor zullen sommige percelen al (bijna) gesloten zijn terwijl andere nog heel open staan. Bladschimmels treden op bij een gunstig microklimaat wat makkelijker ontstaat in een gesloten gewas. Bij onregelmatige percelen is het advies in elk geval de gesloten gedeelten te controleren.

Wekelijks waarnemen vanaf gewassluiting
In alle rassen wordt de schadedrempel bereikt als de eerste vlekjes in het betreffende perceel worden waargenomen. Om schade door bladschimmels te voorkomen, is dan een bespuiting met een fungicide nodig. Daarom is het belangrijk om na de gewassluiting te beginnen met het waarnemen op bladschimmels. Het beste kunt u dit elke week een keer doen op wisselende gedeelten van het perceel.

Ondersteuning voor waarnemen
De bladschimmelwaarschuwingsdienst waarschuwt als er op twee percelen in een regio bladschimmels (roest, meeldauw, ramularia, cercospora of stemphylium) vastgesteld zijn. De sms die de teler ontvangt van Suiker Unie, is geen advies om te gaan spuiten, maar een aansporing om te gaan kijken in het perceel. Pas wanneer er in uw perceel daadwerkelijk aantasting door een bladschimmel zit, is het nodig om een fungicidenbespuiting uit te voeren. Wanneer men zonder waar te nemen spuit, is het risico heel groot dat er te vroeg of juist te laat gespoten wordt. In beide gevallen leidt dit tot een veel slechtere bladschimmelbeheersing, omdat de timing niet goed is. Om u als teler te helpen bij een betere timing is via het Cosun-ledenportaal onder BAS (Bieten Advies Systeem) inzicht te krijgen in de infectiekansen op basis van het in suikerbietenpercelen gemeten microklimaat. Zie hiervoor dit bericht.

Op de bladschimmelpagina (www.irs.nl/bladschimmel) kunt u meer details lezen over het herkennen van de bladschimmels.

Bij twijfel: laat uw teeltadviseur een bladmonster sturen naar IRS Diagnostiek!


Een net gesloten gewas. Na de sluiting kunnen bladschimmels zich in het gewas ontwikkelen. Begin daarom zodra het gewas gesloten is met de wekelijkse controle op bladschimmels.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.