Nieuws uit de bietenkliniek: wortelknobbelaaltjes Pagina printen

dinsdag 9 juni 2020

Bij diagnostiek zijn er al meerdere monsters binnengekomen met knobbels op de wortels veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes.

Schade door wortelknobbelaaltjes
Wortelknobbelaaltjes zorgen ervoor dat bietenplanten in groei achterblijven. In het veld komt dit vaak pleksgewijs voor. Op het moment van gewassluiting is dat zeer goed zichtbaar. De hoofdwortel stagneert in groei en er ontstaan grote aantallen knobbels op de zijwortels. In deze knobbels vermeerderen de wortelknobbelaaltjes, wat leidt tot een hogere populatie in de volgteelt. Ook kan de plant extra zijwortels vormen. Hierdoor is de wortelopbrengst lager. Na het zaaien van de bieten zijn er geen maatregelen meer beschikbaar voor de beheersing van schade.

Er zijn vier soorten wortelknobbelaaltjes, die schade kunnen veroorzaken in suikerbieten:

  • Het noordelijke wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla);
  • Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi);
  • Het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax);
  • Het graswortelknobbelaaltje (Meloidogyne naasi).

Schade in suikerbieten is te beperken door te kiezen voor niet-waardgewassen in de rotatie en of granulaat (Vydate) bij het zaaien. De waardgewassen zijn afhankelijk van het soort wortelknobbelaaltje, daarom is het belangrijk dat bij het constateren van wortelknobbelaaltjes de teler de soort laat bepalen. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.aaltjesschema.nl/. Mogelijk zijn wortelknobbelaaltjes in de toekomst ook te beheersen door gebruik te maken van resistente rassen. Lees meer hierover in dit bericht.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de soorten aaltjes en maatregelen om in dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Raadpleeg dan de Teelthandleiding ‘Aaltjes’.


Foto 1. Knobbels op de wortels veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.