Nieuws uit de bietenkliniek: vrijlevende wortelaaltjes Pagina printen

dinsdag 9 juni 2020

Bij diagnostiek zijn er al meerdere monsters binnengekomen met vertakkingen door trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Trichodoriden (vrijlevende aaltjes)
Het trichodorideaaltje veroorzaakt vaak pleksgewijs schade. De planten op deze plekken blijven achter in groei en in de rij en tussen de rijen wisselen grote en kleine planten elkaar af. Door het aanprikken van de wortels ontstaat een vertakt wortelstelsel. Dit kan resulteren in een lagere opbrengst. Verhogen van de pH en toevoegen van extra organische stof kan problemen in de toekomst beperken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de trichodoriden en maatregelen om in dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Raadpleeg dan de Teelthandleiding ‘Aaltjes’.


Foto 1. Aantasting door trichodoriden kenmerkt zich doordat in en tussen rijen grote en kleine planten elkaar afwisselen.


Foto 2. Vertakkingen als gevolg van trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.