Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in juni Pagina printen

dinsdag 16 juni 2020

Er zijn natuurlijke vijanden te vinden op de bietenpercelen die onder andere bladluizen opruimen. Natuurlijke vijanden kunnen het beste hun werk doen als ze niet worden bestreden. Hieronder een selectie van nuttigen die we zijn tegengekomen tijdens waarnemingen op percelen en proefvelden. Meer foto’s en beschrijvingen van natuurlijke vijanden zijn te vinden in de ziekten&plagen-applicatie.


Foto 1. Rupsen vreten aan de bietenplanten, maar kunnen ook geparasiteerd worden door natuurlijke vijanden. Hier is alleen nog het huidje van de rups achtergebleven, de inhoud is leeggegeten of gezogen. 


Foto 2. Insectpathogene schimmel overgroeit de zwarte bonenluis.


Foto 3. Op deze rups zijn eitjes (bovenste kleine pakketje) afgezet door een sluipwespensoort. De eitjes ontwikkelen zich tot larven (onderste grotere pakketje). De larven voeden zich met de inhoud van de rups, die hieraan doodgaat op den duur. In dit filmpje kan je zien hoe inventief natuurlijke vijanden kunnen zijn.


Foto 4.Sluipwesp. Er zijn veel soorten sluipwespen.


Foto 5. Parende zweefvliegen. Ze verschijnen in de lente en voeden zich met stuifmeel van de bloemen. Ze leggen al naar gelang de soort 500 tot 3000 eieren. Elk ei wordt afzonderlijk te midden van een bladluiskolonie afgezet. Er kunnen één tot zes generaties per jaar tot ontwikkeling komen. Er zijn verschillende soorten zweefvliegen.

Er zijn veel verschillende soorten sluipwespen en zweefvliegen. Vliegende natuurlijke vijanden zijn afhankelijk van verschillende leefgebieden. In de lente en zomer wisselen de volwassen wespen en vliegen hun bezoek af tussen bloemenranden om nectar te eten en de gewassen om hun eieren af te zetten. Of een soort een bloem bezoekt, is afhankelijk van de lengte van hun tong waarmee ze de nectar opnemen. De larven eten dan van de bladluizen in het gewas. Aan het einde van het seizoen worden vaak houtachtige planten bezocht, dus struiken en bosjes vormen een overwinteringsplek. Meer informatie over het effect van bloemenranden is hier te vinden.


Foto 6. De larve van de zweefvlieg eet bladluizen. De larven zien er een beetje slijmerig uit.


Foto 7. Dit is de pop van een zweefvlieg. De larven eten bladluizen. De larve eet ongeveer 400 bladluizen voordat ze verpoppen. De overwintering vindt plaats in het larvale stadium of als pop. 

Meer informatie
Meer informatie over insecten kunt u vinden in de Teelthandleiding ‘Insecten’. Meer informatie over natuurlijke vijanden naast akkerranden is ook te vinden in het rapport ‘Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014’. Meer foto’s en beschrijvingen van natuurlijke vijanden zijn te vinden in de ziekten&plagen-applicatie en het eerder verschenen bericht 'Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in mei'.

Foto . Rupsen vreten aan de bietenplanten, maar kunnen ook geparasiteerd worden door natuurlijke vijanden. Hier is alleen nog het huidje van de rups achtergebleven, de inhoud is leeggegeten of gezogen.

 

Contact: Levine de Zinger

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.