Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in mei Pagina printen

dinsdag 19 mei 2020

In de bietenteelt komen diverse soorten natuurlijke vijanden voor, die een bijdrage kunnen leveren aan de beheersing van bijvoorbeeld bladluizen en bietenvliegen. Zo komen we momenteel lieveheersbeestjes, sluipwespen, kortschildkevers,weekschildkevers (soldaatkevers), loopkevers, gaasvliegen en zweefvliegen tegen. In dit bericht vindt u meer informatie over de herkenning van deze natuurlijke vijanden en kunt u lezen welke plaaginsecten door deze natuurlijke vijanden worden gegeten.


Foto 1. De loopkever is al voor het zaaien aanwezig. Deze kever eet bladluizen, maar ook eitjes van bietenvliegen, bietenkevers, aardvlooien en wantsen. Ze zijn vooral ’s nachts actief.


Foto 2. Ook de kortschildkever is vooral ’s nachts actief. Deze kever is ook al vroeg in het seizoen aanwezig. Kortschildkevers eten bladluizen, bietenvliegen, bietenkevers en wantsen.


Foto 3. De soldaatkever (weekschildkever) laat zich wat makkelijker zien. Met name vorig jaar heeft deze een grote bijdrage geleverd aan de bladluisbeheersing. Momenteel zien we hem ook steeds vaker in de bietenpercelen. Maar soldaatkevers eten niet alleen bladluizen, ze dragen ook bij in de beheersing van bietenvliegen.


Foto 4. Deze soldaatkever eet een zwarte bonenluis.


Foto 5. Lieveheersbeestjes zijn zeer makkelijk zichtbaar door de opvallende rode kleur. De volwassenen eten ongeveer 50 bladluizen per dag en dragen daarmee substantieel bij aan de natuurlijke plaagbestrijding.


Foto 6. De eieren van een lieveheersbeestje zijn vaak aan de onderzijde van de bladeren te zien. De geel-oranje eieren staan in groepjes rechtop op het blad.


Foto 7. Uit de eieren kruipen de larven van het lieveheersbeestje. Deze larve eet een zwarte bonenluis, maar hij lust ook andere bladluizen en eieren van de bietenvlieg. De larve eet tot wel 100 bladluizen per dag.


Foto 8. Een sluipwesp aan de onderzijde van het bietenblad. Omdat ze vaak wegvliegen als een blad wordt aangeraakt, zijn ze niet makkelijk te vinden. Sluipwespen dragen bij aan de beheersing van verschillende soorten bladluizen.


Foto 9. Een geparasiteerde bladluis, door sluipwespen. Hieraan is te herkennen dat sluipwespen aanwezig zijn. Zodra de sluipwesp zijn eieren afzet in een bladluis, wordt hij goudgeel van kleur, zwelt hij op en gaat dood.


Foto 10. De groene gaasvlieg komt vanaf half mei ook voor in de bieten.


Foto 11. Een eitje van een gaasvlieg. Heel makkelijk te herkennen, doordat dit eitje op een stokje staat.


Foto 12. De larve van de gaasvlieg eet een zwarte bonenluis. Naast bladluizen lust deze larve ook de eieren van de bietenvlieg en bovengrondse spingstaarten.


Foto 13. Een zweefvlieg.


Foto 14. De larve van de zweefvlieg lust heel graag bladluizen en eet er zo’n dertig per dag op. De larve is van zichzelf doorzichtig en daardoor is te zien dat hij zwarte bonenluizen heeft gegeten. Hij lust ook andere soorten bladluizen en bietenvliegen.

Meer informatie
Meer informatie over insecten kunt u vinden in de Teelthandleiding ‘Insecten’. Meer informatie over natuurlijke vijanden naast akkerranden is ook te vinden in het rapport ‘Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014’. Meer foto’s en beschrijvingen van natuurlijke vijanden zijn te vinden in de ziekten&plagen-applicatie.

Contact: Elma Raaijmakers,Linda Frijters

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst
Bewaaradvies neerslag
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.