Mineergangen bietenvlieg gesignaleerd Pagina printen

vrijdag 15 mei 2020

Op diverse percelen in het hele land worden mineergangen van de bietenvlieg gesignaleerd. Het verschijnen van de eerste mineergangen is hét moment om te beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is. Als het al grote gangen betreft, heeft bestrijden geen zin meer. Door op minimaal 20 planten verspreid over het perceel het aantal eitjes tellen bij het verschijnen van de eerste mineergangen, is te bepalen of de schadedrempel overschreden wordt (tabel 1).

Tabel 1. Schadedrempel bietenvlieg.

 aantal echte bladeren van de suikerbiet

 aantal eieren per plant

 2-4

 4 of meer

 4-6

 8 of meer

 6 of meer

 20 of meer

Lees meer over de bietenvlieg, de schadedrempel en de bestrijding in het eerder verschenen bericht ‘Eieren bietenvlieg gesignaleerd’.


Foto 1. Mineergangen verschijnen als de larven uit de eieren komen. Dan vreten ze zich tussen de opper- en onderhuid van het blad heen.


Foto 2. Een mineergang op een van de bladeren leidt niet tot opbrengstderving. Sowieso doet de bietenvlieg weinig schade, doordat op de nieuwe gevormde bladeren geen eitjes zitten en de plant dus gewoon door kan groeien. Alleen als veel bladeren aangetast zijn, kan dit tot opbrengstderving leiden.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.