Even voorzichtig bij onkruidbestrijding! Pagina printen

vrijdag 15 mei 2020

Tweewassigheid: Als gevolg van de droge weersomstandigheden rond de zaai wordt op veel percelen tweewassigheid waargenomen, met bieten vanaf opkomst tot in het zesbladstadium of groter. Door dit grote verschil in ontwikkeling van bieten is het verstandig het LDS aan te passen aan de kleinere bieten. Onder deze omstandigheden daarom extra oppassen met toevoegen en doseren van de volgende middelen aan het LDS: Centium 360 CS, Dual Gold 960 EC, Frontier Optima, Safari DuoActive en Tanaris in verband met gewasveiligheid (zie  Gewasbeschermingsbulletin 2020, tabel 12).


Verschillen in gewasstadia.

Nachtvorst: Met name in het oosten van het land heeft het de afgelopen nachten gevroren. Hierdoor zijn de bieten meer gevoelig voor herbiciden. Bespuiting met LDS uitstellen tot enkele dagen na de laatste nachtvorst en als geen nachtvorst voor de dan komende dagen wordt voorspeld. Ook hierin voorziet het IRS-LIZ-Onkruidbeheersing van een passend advies: www.irs.nl/ilo.

Contact: Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.