Even voorzichtig bij onkruidbestrijding! Pagina printen

vrijdag 15 mei 2020

Tweewassigheid: Als gevolg van de droge weersomstandigheden rond de zaai wordt op veel percelen tweewassigheid waargenomen, met bieten vanaf opkomst tot in het zesbladstadium of groter. Door dit grote verschil in ontwikkeling van bieten is het verstandig het LDS aan te passen aan de kleinere bieten. Onder deze omstandigheden daarom extra oppassen met toevoegen en doseren van de volgende middelen aan het LDS: Centium 360 CS, Dual Gold 960 EC, Frontier Optima, Safari DuoActive en Tanaris in verband met gewasveiligheid (zie  Gewasbeschermingsbulletin 2020, tabel 12).


Verschillen in gewasstadia.

Nachtvorst: Met name in het oosten van het land heeft het de afgelopen nachten gevroren. Hierdoor zijn de bieten meer gevoelig voor herbiciden. Bespuiting met LDS uitstellen tot enkele dagen na de laatste nachtvorst en als geen nachtvorst voor de dan komende dagen wordt voorspeld. Ook hierin voorziet het IRS-LIZ-Onkruidbeheersing van een passend advies: www.irs.nl/ilo.

Contact: Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.