Spuit gerst tijdig dood in suikerbieten Pagina printen

dinsdag 12 mei 2020

Na een koude start met veel winderige dagen is het anti-stuifdek gerst over het algemeen goed ontwikkeld. Het tijdig vernietigen is belangrijk om concurrentie met bietenplanten te voorkomen.

Voorkom uitstoelen
Het doodspuiten van de gerst kan het beste voor het uitstoelen plaatsvinden. Na het uitstoelen kan een bespuiting tegenvallen en wordt de gerst te groot voor de bieten waardoor concurrentie om vocht en voedingsstoffen kan optreden. Op het moment dat gerst uitstoelt is deze gemiddeld 15 centimeter hoog. Te vroeg doodspuiten kan echter leiden tot stuifschade.

Grassenmiddel
Diverse grassenmiddelen zijn inzetbaar tegen het anti-stuifdek gerst. Dit kan in een LDS-bespuiting, maar een afzonderlijke bespuiting in een hogere dosering heeft over het algemeen een beter effect, zeker wanneer de gerst behoorlijk ontwikkeld is.

Beschikbare middelen staan in tabel 13 van het Gewasbeschermingsbulletin. In de teelthandleiding staat meer info over het anti-stuifdek. In het Handboek Bodem en Bemesting is ook een bericht over het anti-stuifdek opgenomen.


Foto 1. Deze gerst is te ver ontwikkeld om in een LDS-bespuiting te bestrijden.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.