Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij Pagina printen

donderdag 7 mei 2020

Of het bovenstaande gezegde ook voor de jonge bietenplanten opgaat is nog lastig te beoordelen, maar toch hebben telers in met name het noordelijk en oostelijk deel van het land de afgelopen nachten te maken gehad met nachtvorsten tot 6 graden onder nul (zie de kaartjes van Weerplaza). Bietenplanten kunnen hier schade van ondervinden en met name wanneer bieten net boven komen is de kans op wegval bij de matige vorst niet ondenkbaar.


Minimumtemperatuurkaartjes van 5, 6 en 7 mei (van links naar rechts). Temperatuur op 10 cm hoogte (bron: Weerplaza).

In een later stadium kan nachtvorst leiden tot meerkoppigheid in de bieten.


Meerkoppigheid ontstaan door vorstschade in een jong stadium van de plant.

Overzaaien niet snel rendabel
Overzaaien rond half mei is niet snel rendabel. De IRS-overzaaiapplicatie kan ondersteuning bieden bij het maken van de keuze. De applicatie is ook beschikbaar in de IRS-app, waardoor deze eenvoudig te gebruiken is op het land. Wanneer de bieten op 8 april zijn gezaaid, is overzaaien op 10 mei pas rendabel als er nog maximaal 30.000 planten staan. In tabel 3.5.1. van de teelthandleiding kunt u deze gegevens voor uw situatie zien. In het bericht ‘Gebruik overzaaiapplicatie als steun in de rug’ leest u hoe het plantbestand op uw perceel gemonitord kan worden.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.