Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij Pagina printen

donderdag 7 mei 2020

Of het bovenstaande gezegde ook voor de jonge bietenplanten opgaat is nog lastig te beoordelen, maar toch hebben telers in met name het noordelijk en oostelijk deel van het land de afgelopen nachten te maken gehad met nachtvorsten tot 6 graden onder nul (zie de kaartjes van Weerplaza). Bietenplanten kunnen hier schade van ondervinden en met name wanneer bieten net boven komen is de kans op wegval bij de matige vorst niet ondenkbaar.


Minimumtemperatuurkaartjes van 5, 6 en 7 mei (van links naar rechts). Temperatuur op 10 cm hoogte (bron: Weerplaza).

In een later stadium kan nachtvorst leiden tot meerkoppigheid in de bieten.


Meerkoppigheid ontstaan door vorstschade in een jong stadium van de plant.

Overzaaien niet snel rendabel
Overzaaien rond half mei is niet snel rendabel. De IRS-overzaaiapplicatie kan ondersteuning bieden bij het maken van de keuze. De applicatie is ook beschikbaar in de IRS-app, waardoor deze eenvoudig te gebruiken is op het land. Wanneer de bieten op 8 april zijn gezaaid, is overzaaien op 10 mei pas rendabel als er nog maximaal 30.000 planten staan. In tabel 3.5.1. van de teelthandleiding kunt u deze gegevens voor uw situatie zien. In het bericht ‘Gebruik overzaaiapplicatie als steun in de rug’ leest u hoe het plantbestand op uw perceel gemonitord kan worden.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.