Dosering LDS (lage-doseringen-systeem) aanpassen aan huidige omstandigheden Pagina printen

zaterdag 25 april 2020

Laat u niet verrassen door de groei van het onkruid in suikerbieten. De onkruiden moeten tijdig, bij voorkeur in het kiemblad, bestreden worden. Vanwege de droge omstandigheden tijdens het zaaien, zal er op verschillende percelen sprake zijn van tweewassigheid. Bij de keuze van het spuitmoment is echter de grootte van het onkruid bepalend; wacht niet tot de laatste bieten boven staan. Toepassen op onkruid in een jong stadium en de dosering aanpassen aan de ontwikkeling. De hoge temperaturen hebben de ontwikkeling van het onkruid bevorderd en bovendien afgehard, waardoor de doseringen in het LDS verhoogd moeten worden. Soms zal een verhoging van de hoeveelheid contactherbiciden nodig zijn, evenals een verhoging van de hoeveelheid olie. Het advies is om het interval tussen bespuitingen kort te houden.

Indien mogelijk toepassen bij voldoende relatieve vochtigheid (bijv. zeer vroeg in de ochtend) om een goede werkzaamheid te garanderen.

Het IRS-LIZ-Onkruidbeheersing-programma houdt rekening met de verschillende omstandigheden. Er worden doseringen en middelen geadviseerd op basis van aanwezige onkruiden van uw perceel, te samen met het groeistadium van die onkruiden en het groeistadium van de bieten. Tevens wordt het advies aangepast aan de weersomstandigheden rondom de bespuiting, zodat de combinatie goed werkt op de onkruiden en veilig is voor het gewas.

In twee onderstaande omstandigheden zijn de onkruiden en het gewasstadium identiek gehouden, terwijl de weersomstandigheden (bewolking, vochtigheid) zijn gevarieerd. In het eerste voorbeeld zijn de geadviseerde doseringen nog relatief laag (gevoelige onkruiden), terwijl onder de huidige omstandigheden (gering gevoeilige onkruiden = afgehard) de adviesdosering van met name fenmedifam (o.a. Astrix) en olie duidelijk zijn verhoogd.

Door het LDS aan te passen aan de afgeharde onkruiden, kan een goed resultaat worden bereikt. Als er ook probleemonkruiden (bingelkruid, hondspeterselie, e.d.) op uw perceel voorkomen, voeg dan een extra middel aan de LDS-combinatie toe. Ook hierin voorziet het IRS-LIZ-programma van een passend advies: www.irs.nl/ilo.

Advies onkruidbestrijding met bewolking en regenachtige weersomstandigheden: 

 Advies onkruidbestrijding onder zonnige en erg droge weersomstandigheden: 

Contact: Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.