Actuele bladluissituatie Pagina printen

donderdag 28 mei 2020

Bladluiswaarschuwing voor Noordoostpolder en Texel
10e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (28 mei 2020)

Op diverse bietenpercelen op Texel is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Op diverse bietenpercelen in de Noordoostpolder, die reeds 10 tot 14 dagen geleden gespoten zijn, is de schadedrempel voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de waarschuwingen per gebied.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in bovenstaande gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Ook al zien we momenteel een toename van de natuurlijke vijanden en zijn planten groter, waardoor ze meer middel opnemen en dus beter beschermd zijn tegen bladluizen, toch adviseren wij om in alle gebieden tot half juli wekelijks de bieten te controleren op groene perzikluizen. We zien namelijk in de gele vangbakken dagelijks nog hoge aantallen groene bladluizen. Bekijk ook het filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’. 

Teppeki NIET GEBRUIKEN na 1 juni en na het tienbladstadium
Teppeki mag in juni (en na het 10-bladstadium) echt NIET meer worden gebruikt, vanwege het gevaar op overschrijding van de MRL. Dit gevaar bestaat bij zowel vroege, als ook bij late levering. De vrijgestelde middelen (Batavia en Closer) zijn na 1 juni een prima alternatief.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied

1e waarschuwing

2e waarschuwing

3e waarschuwing

4e waarschuwing

Zeeuws-Vlaanderen

23 april

7 mei

20 mei


Zeeuwse Eilanden


Walcheren

28 april

7 mei

20 meiNoord- en Zuid-Beveland

28 april

7 mei

20 meiSchouwen- Duiveland

28 april

11 mei

25 meiTholen/St. Philipsland

28 april

11 mei

25 mei


West-Brabant


West-Brabant Zuid

23 april

11 mei

25 meiRest West-Brabant

28 april

11 mei

25 mei


Zuid-Hollandse eilanden


Voorne Putten

23 april

11 mei

25 meiHoeksche Waard

28 april

11 mei

25 meiGoeree Overflakkee

28 april

11 mei

25 mei


Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

11 mei

25 meiNoord-Holland


Noord-Holland vast

7 mei

20 mei
Texel

28 mei
Oost- en Zuid-Flevoland

7 mei

20 meiNoordoostpolder

14 mei

28 meiFriesland klei

20 mei
Groningen klei

14 mei
Noordelijk zand

Nog geen waarschuwing van kracht
Noordelijk dal/veen

Nog geen waarschuwing van kracht
Gelderland e.o.

 

Bommelerwaard/Betuwe

30 april

14 mei 

Rest Gelderland e.o.

7 mei
Oost-Brabant


De Kempen

30 april

11 mei
Rest Oost-Brabant

7 mei
Limburg

7 mei 

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode

aantal groene bladluizen per 10 planten

april, mei en eerste helft juni

meer dan twee

tweede helft juni

meer dan vijf

eerste helft juli

meer dan vijftigFoto 1. Een gevleugelde en twee ongevleugelde groene perzikluizen. Een gevleugelde groene perzikluis heeft een zwarte kop en borststuk, waardoor die makkelijk verward kan worden met een gevleugelde zwarte bonenluis. Het achterlijf van de groene perzikluis is groen tot olijfgroen van kleur.


Foto 2. Op de onbehandelde veldjes op onze proefvelden in het zuidwesten van Nederland lopen de aantallen groene perzikluizen soms wel op tot 50 per plant, net zoals op deze plant uit de klimaatkamer bij IRS. Het lijkt soms dat middelen niet werken, maar dat doen ze zeker wel. De druk is op sommige plekken echter zo hoog, dat er steeds nieuwe bladluizen de percelen invliegen.

Bestrijdingsadvies – gebruik geen pyrethroïden
Op het moment dat op uw eigen perceel de schadedrempel van de groene bladluizen is overschreden (tabel 2), is het advies om een bespuiting uit te voeren. 

  • Tot aan het vierbladstadium is het advies om 0,45 l/ha Batavia (spirotetramat: vrijgesteld tot 12 augustus 2020) te gebruiken. Maximaal 2 toepassingen per seizoen met een interval van 14 dagen. Eventueel kan 0,25 l/ha Calypso of Bariard (thiacloprid) worden ingezet (maximaal 2 toepassingen met een interval van 21 dagen). Batavia heeft de voorkeur, omdat dit veiliger is voor natuurlijke vijanden dan Calypso/Bariard. De werkzame stof van Batavia dient eerst te worden omgezet in een metaboliet en die zorgt voor de beheersing van bladluizen. Dit proces gaat in bieten snel genoeg. Uit proefveldresultaten blijkt dat Batavia behoort tot de best werkende middelen in de beheersing van bladluizen;
  • Vanaf het vier- tot en met het tienbladstadium (en uiterlijk 1 juni) is het advies 0,14 kg/ha Teppeki (flonicamid) in te zetten (maximaal 1 toepassing per seizoen). Later inzetten kan leiden tot overschrijding van de MRL (ook bij late levering);
  • Na het tienbladstadium is het advies om 0,45 l/ha Batavia (maximaal 2 toepassingen per seizoen met een interval van 14 dagen) of 0,2 l/ha Closer (maximaal 1 toepassing per seizoen; isoclast/sulfoxaflor; vrijgesteld tot 18 september 2020) te gebruiken. Batavia en Closer zijn beide veiliger voor natuurlijke vijanden dan Calypso/Bariard. Indien Batavia reeds eerder in het seizoen is gebruikt, dan heeft Closer de voorkeur, want voor het voorkomen van resistentievorming is afwisselen van middelen essentieel;
  • Maak nooit gebruik van pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja, Sumicidin Super). Maak voor de beheersing van groene bladluizen ook geen gebruik van Pirimor. Groene perzikluizen zijn resistent voor deze werkzame stoffen, waardoor de groene perzikluizen niet of onvoldoende bestreden worden. Bovendien doden pyrethroïden wel natuurlijke vijanden, waardoor de bladluispopulatie zich vervolgens alleen maar sneller kan vermeerderen. Pirimor is wel veilig voor natuurlijke vijanden en kan dus nog wel ingezet worden voor de beheersing van zwarte bonenluizen.

Insecticiden apart spuiten
Het advies is om de insecticiden met minimaal 400 liter water per hectare te spuiten. Het is daarom niet aan te raden om ze te mengen met herbiciden. Meng sowieso niet met zwaardere combinaties van herbiciden (met o.a. Safari of Centium). Dit kan leiden tot flinke gewasreacties en een verminderde werking van de insecticiden.

Meer informatie
De bladluiswaarschuwingsdienst is een samenwerking tussen Suiker Unie, Delphy team Zuidwest en IRS. Meer informatie over bladluizen en vergelingsziekte kunt u vinden in de Teelthandleiding ‘Insecten’, de Teelthandleiding ‘Virussen’ en het 1e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst ‘Bladluiswaarschuwingsdienst van start’. Blijf op de hoogte van de bladluissituatie en andere actuele IRS-berichten via de gratis IRS-nieuwsbrief: www.irs.nl/nieuwsbrief.

 

Bladluiswaarschuwing voor Zuid-Holland, West-Brabant, Schouwen-Duiveland en Tholen/St. Philipsland
9e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (25 mei 2020)

Op diverse bietenpercelen in de regio Zuid-Holland vast, die reeds 10 tot 14 dagen geleden gespoten zijn, is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de tweede keer overschreden. In West-Brabant, Zuid-Hollandse Eilanden, Schouwen Duiveland en Tholen/St. Philipsland is de schadedrempel op enkele percelen al voor de derde keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de waarschuwingen per gebied. 

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in bovenstaande gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen.

 

Bladluiswaarschuwing voor Friesland klei, Oost- en Zuid-Flevoland, Noord-Holland vast, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren

8e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (20 mei 2020)

Op diverse bietenpercelen in de regio Friesland klei is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. In Oost- en Zuid-Flevoland en Noord-Holland vast is op meerdere percelen, die reeds 10 tot 14 dagen geleden gespoten zijn, de schadedrempel voor de tweede keer overschreden en op diverse percelen in Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren is de schadedrempel op enkele percelen al voor de derde keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de waarschuwingen per gebied. 

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in bovenstaande gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen, ook op percelen waar vanwege de droogte maar een gedeelte van de planten boven staat. 

 

Bladluiswaarschuwing voor Noordoostpolder, Groningen klei en Bommelerwaard/Betuwe
7e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (14 mei 2020)

Op diverse bietenpercelen in de Noordoostpolder en Groningen klei (met name in het Oldambt) is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. In de Bommelerwaard/Betuwe is op meerdere percelen, die reeds 10 tot 14 dagen geleden gespoten zijn, de schadedrempel voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Uitzonderlijk jaar
We hebben te maken met een uitzonderlijk jaar. Het was een warme winter en daarnaast hebben we al vele weken relatief warm weer. De schadedrempel van de groene bladluizen wordt in de meeste gebieden ongeveer een maand eerder overschreden dan vorig jaar. Normaal gesproken zijn de bieten na een bespuiting meestal ruim twee weken beschermd. Maar dit jaar wordt de schadedrempel reeds heel vroeg behaald op veel percelen. Omdat de bieten bij de eerste bespuiting klein zijn, kunnen ze weinig middel opnemen. Bovendien groeien de bieten relatief hard, waardoor het middel ook nog eens snel verdunt in de plant. De druk van nieuw inkomende bladluizen blijft onverminderd hoog en daardoor wordt de schadedrempel soms al weer snel overschreden na een bespuiting. Omdat we weten dat de schade uiteindelijk het grootst is als planten vroeg geïnfecteerd zijn met virus en dat bladluizen zich sneller vermenigvuldigen op jonge planten dan op oudere planten, is het zeker nodig om in te grijpen bij jonge planten zodra de schadedrempel wordt overschreden. Dus ook al vroeg in het seizoen.

Controleer uw perceel
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in bovenstaande gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen, ook op percelen waar vanwege de droogte maar een gedeelte van de planten boven staat.

 

Bladluiswaarschuwing voor Schouwen-Duiveland, Tholen/St. Philipsland, West- en Midden-Brabant, De Kempen, Zuid-Holland en Haarlemmermeer
6e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (11 mei 2020)

Op diverse bietenpercelen op Schouwen-Duiveland en Tholen/St. Philipsland en in West- en Midden-Brabant, De Kempen, Zuid-Holland en Haarlemmermeer is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) overschreden. Op meerdere percelen, die reeds 10 tot 14 dagen geleden gespoten zijn, is de schadedrempel voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Uitzonderlijk jaar
We hebben te maken met een uitzonderlijk jaar. Het was een warme winter en daarnaast hebben we al vele weken relatief warm weer. De schadedrempel van de groene bladluizen worden in de meeste gebieden ongeveer een maand eerder overschreden dan vorig jaar. Normaal gesproken zijn de bieten na een bespuiting meestal ruim twee weken beschermd. Maar dit jaar wordt de schadedrempel reeds heel vroeg behaald op veel percelen. Dit komt omdat de bieten klein zijn, daardoor weinig middel op kunnen nemen en de bieten relatief hard groeien, waardoor het middel ook nog eens snel verdunt in de plant. Maar omdat we weten dat de schade uiteindelijk het grootst is als planten vroeg geïnfecteerd zijn met virus en dat bladluizen zich sneller vermenigvuldigen op jonge planten dan op oudere planten, is het zeker nodig om in te grijpen zodra de schadedrempel wordt overschreden. Dus ook al vroeg in het seizoen.

Controleer uw perceel
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in bovenstaande gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen, ook op percelen waar vanwege de droogte maar een gedeelte van de planten boven staat.

 

Bladluiswaarschuwing voor Limburg, Oost-Brabant, Utrecht, Gelderland, Oost- en Zuid-Flevoland, Noord-Holland vast, Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse Eilanden
5e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (7 mei 2020)

Op diverse bietenpercelen in de Limburg, Oost-Brabant, Utrecht, Gelderland, Oostelijk Flevoland en Noord-Holland vast is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. In Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse Eilanden is op enkele percelen, die reeds 10 tot 14 dagen geleden gespoten zijn, de schadedrempel voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden. De waarschuwing geldt niet voor de Bommelerwaard/Betuwe en de Kempen. Deze twee gebieden hebben donderdag 30 april al een waarschuwing ontvangen.

Uitzonderlijk jaar
We hebben te maken met een uitzonderlijk jaar. Het was een warme winter en daarnaast hebben we al vele weken relatief warm weer. De schadedrempel van de groene bladluizen worden in de meeste gebieden ongeveer een maand eerder overschreden dan vorig jaar.

Controleer uw perceel
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen, ook op percelen waar vanwege de droogte maar een gedeelte van de planten boven staat. 

 

Bladluiswaarschuwing voor Bommelerwaard/Betuwe en de Kempen
4e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (30 april 2020)  

Op diverse bietenpercelen in de Bommelerwaard/Betuwe en de Kempen is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen, ook nu het regelmatig regent en ook op percelen waar vanwege de droogte maar een gedeelte van de planten boven staat.

 

Bladluiswaarschuwing voor Zuidwest-Nederland 
3e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (28 april 2020)

Op diverse bietenpercelen in het zuidwesten is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden. De waarschuwing geldt niet voor Zeeuws-Vlaanderen, Voorne-Putten en West-Brabant Zuid. Deze drie gebieden hebben donderdag 23 april al een waarschuwing ontvangen.

Controleer uw perceel
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. 

 

Bladluiswaarschuwing voor Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant Zuid, Voorne Putten
2e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (23 april 2020)

Op een aantal bietenpercelen in Zeeuws-Vlaanderen en Voorne-Putten is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) overschreden. Op een aantal andere percelen in West-Brabant Zuid is het aantal groene bladluizen dermate hoog, dat met de huidige weersvoorspelling de verwachting is dat ook hier de schadedrempel op korte termijn wordt overschreden. Daarom sturen wij voor dit gebied nu alvast een waarschuwing. Het betreft allemaal gebieden waar de bieten gemiddeld iets verder ontwikkeld zijn dan in de andere gebieden in het zuidwesten. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. 

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.