Bladluiswaarschuwingsdienst van start Pagina printen

vrijdag 17 april 2020

Om aantasting door vergelingsziekte in 2020 in suikerbieten te beheersen is de bladluiswaarschuwingsdienst van start gegaan. Vanaf 15 april zijn de tellingen in het zuidwesten van Nederland begonnen. Wekelijks gaan medewerkers van Suiker Unie en Delphy Team ZuidWest groene bladluizen tellen op suikerbietenpercelen. Vanaf 1 mei tellen medewerkers van Suiker Unie ook de groene bladluizen in de rest van Nederland. De resultaten zijn in te zien op de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’.

Schadedrempel groene bladluizen
Vorig jaar is het aantal groene perzikluizen geteld. Vanaf dit jaar tellen medewerkers alle groene luizen. Hier vallen bijvoorbeeld ook sjalottenluizen en aardappeltopluizen onder, alhoewel de laatste minder belangrijk is in de virusoverdracht. Zodra op meerdere percelen de schadedrempel van de groene bladluizen in een gebied wordt overschreden, zullen telers in dat gebied een SMS-bericht van Suiker Unie ontvangen om hun eigen bietenpercelen te controleren.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode

aantal groene bladluizen per tien planten

april, mei en eerste helft juni

meer dan twee

tweede helft juni

meer dan vijf

eerste helft juli

meer dan vijftig

Gele vangbakken
Daarnaast zijn op een aantal percelen gele vangbakken geplaatst. De aantallen groene perzikluizen en sjalottenluizen worden bij elkaar opgeteld en ook in de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’ getoond. De aantallen worden voor onderzoek gebruikt om te zien of ze in de toekomst gebruikt kunnen worden om veldtellingen te vervangen. Er kunnen op dit moment nog geen conclusies aan worden verbonden en zijn dus puur illustratief.

Meer informatie
Meer informatie over het herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

- ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.

- De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.

- De presentatie ˈNatuurlijke vijanden in de bietenteeltˈ.


Foto 1.   Een gevleugelde groene perzikluis. De kop en het borststuk zijn zwart, zijn achterlijf is olijfgroen met donkere dwarsstrepen. Vooral als de vleugels over het achterlijf liggen, is deze bladluis makkelijk te verwarren met een vliegje of een zwarte bonenluis.


Foto 2.   Een volwassen groene perzikluis met twee nakomelingen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A
  • 24 nov 12:00 tot 25 nov 12:00 A
  • 25 nov 12:00 tot 26 nov 12:00 A
  • 26 nov 12:00 tot 27 nov 12:00 A
  • 27 nov 12:00 tot 28 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.