IRS Diagnostiek staat weer klaar Pagina printen

woensdag 15 april 2020

Net als voorgaande jaren staat ook dit seizoen IRS Diagnostiek weer klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende bieten te achterhalen. Het is ook voor dit teeltseizoen belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg bij problemen in uw bietenperceel achtereenvolgens:
1. de applicatie ‘ziekten en plagen’ via de computer of de IRS-App op uw smartphone;

2. uw accountmanager van Suiker Unie of uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen;

3. komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider een monster voor diagnose naar het IRS opsturen.

Regelmatig krijgen wij de vraag of telers ook zelf monsters kunnen insturen. Dit is om praktische redenen helaas niet mogelijk. Een probleem speelt vaak op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde probleem mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd zodat u via de teeltadviseur sneller de oorzaak kent. Uiteraard mag u uw teeltadviseur wijzen op de mogelijkheid om monsters in te sturen naar IRS Diagnostiek, mocht uw teeltadviseur deze mogelijkheid nog niet kennen.

Meer informatie, evenals het inzendformulier, kunt u vinden in de Teelthandleiding Diagnostiek.

Monsters kunnen opgestuurd worden naar: 

IRS
p.a. Cosun innovation center
Diagnostiek
Postbus 20
4670 AA Dinteloord
Telefoon 0165 - 516 070
e-mail: diagnostiek@irs.nl

Zorg bij het opsturen naar deze gratis service wel voor voldoende frankering van de monsters. De ervaring leert dat onvoldoende gefrankeerde enveloppen veel later aankomen, waardoor het stellen van een diagnose vaak niet meer mogelijk is.

Contact: diagnostiek@irs.nl

Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. De plant op de foto is aangetast door rhizoctonia.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.